Drømmer om et aktivt liv, men får det ikke helt til

Mer enn halvparten av Norges befolkning skulle ønske de var mer fysisk aktive, og mange vil være bedre forbilder for menneskene rundt seg. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Er Norge fortsatt søndagstur- og sykle til jobben-nasjonen? Er hele folket i aktivitet på treningssenter eller idrettsbane? Nei, ikke hvis vi skal tro en landsdekkende undersøkelse Sentio har gjennomført for oss i Aktivitetsalliansen nå på forsommeren.

En av tre nordmenn er mindre i aktivitet enn de forventer av seg selv, og over halvparten av befolkningen skulle ønske de var mer fysisk aktive. Nesten hver fjerde nordmann sier selv at de ikke oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat aktivitet hver dag. Mangelen på bevegelse gjør oss til et folk med dårlig samvittighet: Tre av ti i undersøkelsen skulle ønske at de var bedre forbilder for de viktigste menneskene i livet sitt.

Hvorfor er det sånn? Tidsklemma ser ut til å være en viktig faktor. For i undersøkelsen svarer folk under 30 at de er godt fornøyd med aktivitetsnivået sitt – faktisk er unge og studenter mer aktive i hverdagen enn de forventer av seg selv, og de yngste mener selv at de er aktive nok i forhold til anbefalingene fra helsemyndighetene. Men når livet går over i jobb- og småbarnsfasen, går det ut over aktivitetsnivået. Folk i 30-årene er de som ønsker å øke aktivitetsnivået sitt aller mest. Folk som er i jobb oppgir i mindre grad at de har tatt ansvar for egen helse ved måten de er aktive på, og mener også at de ikke er nok fysisk aktive i forhold til de helsemessige anbefalingene.

Aktivitetsalliansen består av syv store aktører innen fysisk aktivitet for voksne. Turistforeningen, Skiforeningen, Virke Trening, Sportsbransjen, Syklistene, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen representerer til sammen mer enn 900.000 nordmenn, og vi jobber sammen for å inspirere til mer fysisk aktivitet i den voksne befolkningen.

Undersøkelsen vi nettopp har fått utført, viser altså at halvparten av oss gjerne vil komme i bedre form. Hva kan motivere til å få det til? Det viktigste arbeidet må gjøres av hver enkelt. Vi i Aktivitetsalliansen er overbevist om at det å etablere langvarige, gode vaner som involverer aktivitet er viktigere for helse og velvære enn kroppsfokus og skippertak før strandsesongen. Derfor har vi utviklet 15 tips til å lykkes med hverdagsaktivitet, disse finnes både på aktivitetsalliansen.no og på facebooksiden vår, «Heia deg!». Å gå eller sykle til jobb, parkere lengst unna butikken når du handler eller sørge for å ha gode gåsko med seg for å utnytte transportetappene er noe av det enkleste.

Vi nordmenn har mye å hente på å motivere hverandre til mer hverdagsaktivitet, være gode forbilder for hverandre og ta i bruk de mulighetene som allerede finnes. For folk er helt klare over at de selv må ta hovedansvaret for sin egen helse, og at tilbudene er tilgjengelige. Nesten to tredeler av de spurte i undersøkelsen vår er godt fornøyde med aktivitetstilbudet i kommunen sin, og 71 prosent mener at trenings- og aktivitetstilbudet der de bor, er lett tilgjengelig. Mer enn halvparten av befolkningen bor dessuten så nær arbeidsplassen sin at de har mulighet til å gå eller sykle til jobben, men bare to av ti gjør det.

Vi i Aktivitetsalliansen vil gjøre alt vi kan for å inspirere til hverdagsaktivitet. Det gjør vi både ved kampanjer som Heia deg! som retter seg mot enkeltpersoner og deres hverdag og gjennom arbeidet vi til sammen gjør lokalt i hele Norge. Aktivitet må være gøy og enkelt! Samtidig vil alliansen fortsette å jobbe for å få politikerne til å tilrettelegge for fysisk aktivitet på alle arenaer. Når folk i 30-årene og folk i jobb er minst fornøyde med egen fysisk aktivitet, er det mye å hente på å legge til rette for å bevege seg på jobben eller i arbeidstida. Her kan politikerne gjennom økonomiske insentiver gjøre det mer attraktivt for arbeidsgiverne å legge til rette for mer fysisk aktivitet. Og du kan gjøre ditt: Gå en tur i dag. Ta med deg en venn. Og snakk med en politiker om hverdagsaktivitet som en del av helsepolitikken når valgkampen kommer. Heia deg!