Hva er en aktivitetslege?

Hva er egentlig en «aktivitetslege», og hvordan blir man en?

– En aktivitetslege er en lege som kjenner potensialet til fysisk aktivitet som medisin, og som benytter seg av dette til beste for sine pasienter i behandling, forebygging og veiledning, forklarer Mona Kjeldsberg, fastlege i Gjerdrum.

Hun mener det er seks kjennetegn på de virkelig gode «aktivitetslegene»:

1: Har grunnleggende kunnskaper om generelle effekter av fysisk aktivitet, spesielt i forbindelse med forebygging og behandling av sykdommer.

2: Spør alle pasienter om de er fysisk aktive, uansett kontaktårsak. Det bør være like naturlig å spørre om aktivitet som det er å spørre om man røyker.

3: Ønsker å kartlegge pasientens aktivitetsnivå og gi konkrete råd/veiledning for videre fysisk aktivitet.

4: Er kjent med aktivitetstilbudet som finnes i lokalmiljøet og mulighetene for naturlig hverdagsaktivitet.

5: Er gjerne en god rollemodell selv (f.eks. ta trappa i stedet for heisen, sykle til jobben, gå turer, evt delta i organisert fysisk aktivitet), samt stimulere/legge til rette for til fysisk aktivitet på arbeidsplassen og i hverdagen.

6: Er bevisst på sin rolle og påvirkning overfor pasientene. Selv om mange respekterer den flinke, aktive legen sin, kan det også være en avstand der («hun vet ikke hvordan det er å være meg»).