Å ta trappa krever lite planlegging og lite ekstra tid.Velger du trappa framfor heisen får du god kondisjon og en sunn kropp. En studie publisert i European Heart Journal forteller om 69 sykehusansatte som tok trappa i stedet for heisen i tre måneder. Etter testperioden kom de fram til følgende resultater: 1. Lungekapasiteten økte med 8,6

Hverdagsaktivitet handler om å ta i bruk de mulighetene som er rett foran nesa på oss. En av disse er å ta trappa. Utfordringen med trappa er at det ofte finnes en heis i nærheten. På grunn av krav om heis i de fleste bygg øker også antall heiser. Det gjør det også enklere å

TOP