Torsdag 3. mars avsluttet Aktivitetsalliansen sin Norgesturné i Tromsø. Foran et sprengfullt auditorium ble “Aktivitet som medisin” debattert med høy temperatur og stort engasjement, både fra panelet og fra studentene. Aktivitet på dagsorden I 2016 setter Aktivitetsalliansen «Aktivitet som medisin» i fokus, der målet er å skape mer bevissthet om hvordan fysisk aktivitet kan brukes

TOP