Over 300 fremmøtte i Oslo

Mandag 15. februar var det klart for å debattere «Aktivitet som medisin» på selveste Rikshospitalet i Oslo. Hovedstadens medisinstudenter sviktet ikke, og debatten bar preg godt oppmøte og interessante diskusjoner.

Aktivitet på dagsorden
I 2016 setter Aktivitetsalliansen «Aktivitet som medisin» i fokus, der målet er å skape mer bevissthet om hvordan fysisk aktivitet kan brukes mer i forebygning og behandling. Dette blir belyst gjennom paneldebatter i de fire byene som tilbyr legeutdannelse i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø), og tredje by ut var Oslo. Målgruppen er primært morgendagens leger som snart skal ut og praktisere det de har lært gjennom mange års utdannelse og annet helsepersonell. Medarrangør i Oslo var Norsk medisinstudentforening Oslo.

Et engasjert debattpanel
Som i de andre byene var de faste deltakerne i panelet på plass, nemlig fastlege Mona Kjeldsberg fra Exercise is medicine, og PULS-Yngvar Andersen. Denne gangen hadde de med seg Anne Thidemann fra Virke, #twitterlegen Wasim Zahid og legestudenten Christopfer Storm-Larsen og praksislege Cecilie Benedicte Isern. Etter en rask introduksjon fra debattleder Anders Hall Grøterud i Aktivitetsalliansen satte Kjeldsberg tonen med en rask innføring i dagens utfordringer rundt Aktivitet som medisin. Hun pekte blant annet på at 700 000 dødsfall i Europa skyldes inaktivitet, og at dette nå er like farlig som å røyke:

– 60 prosent av de som dør under 75 år, dør av kreft. Halvparten av disse tilfellene kunne vært unngått om man hadde vært fysisk aktiv.
(Mona Kjeldsberg)

(Mona Kjeldsberg fra Exercise is medicine Foto: Aktivitetsalliansen)

Vanskelig å ikke støte pasientene
Lege, forfatter og forsker Wasim Zahid var opptatt av å belyse utfordringene rundt det å snakke med pasientene om fysisk aktivitet. Selv påpekte han at det kan være vanskelig å balansere mellom å være konsktruktiv og ikke nedlatende: – Når man sier at fysisk aktivitet er enkelt, og du har en overvektig person foran deg, blir du automatisk nedlatende fordi du da påpeker at vedkommende ikke klarer noe som er grunnleggende og enkelt. Gå forsiktig frem på en høflig måte, var hans budskap til publikum.

– Et engasjert debattpanel. Her er #twitterlegen Wasim Zahid i aksjon. (Foto: Aktivitetsalliansen)

Etterlyser tverrfaglighet for å dra nytte av hverandres kompetanse
Ett av spørsmålene fra salen kom fra en gruppe med studenter som studerer Master i idrettsmedisin. De påpekte at de sitter på en unik kompetanse på forebygging og rehabilitering av skader, men at de hadde vanskelig for å få jobb og at denne kompetansen ikke ble etterspurt som et bindeledd mellom pasientene og legene som henviser til fysisk aktivitet. Dette var blant annet Ida Susanna Fattah, sisteårsstudent på medisin, enig i: – Vi har lært litt om ernæring, men hvordan man kan hjelpe pasientene til å trene, har vi ikke lært så mye om. Jeg savner også litt mer tverrfaglighet, vi har ikke møtt en eneste fysioterapeut gjennom studiet vårt, og de kan jo gjennom sitt fagområde hjelpe pasienter ut i fysisk aktivitet, forklarte hun etter debatten.

Vi avslutter debatturnéen i Tromsø i mars
Aktivitetsalliansen og Aktivitet som medisin nærmer seg slutten på sin turné, og siste by er Tromsø 3. mars. Vi kommer straks tilbake med mer informasjon om tidspunkt og sted når dette er klart. I mellomtiden kan du ta en titt på en video fra debatten i Oslo. Følg også med på vår Facebook-side for mer informasjon fra Aktivitet som medisin.