Folkehelsetesten – hvilket parti er sprekest?

Hvilke partier tar fysisk aktivitet på alvor? Aktivitetsalliansens test gir deg en pekepinn før valget.

Inaktivitet og overvekt blir vår største helseutfordring i årene som kommer. Bare halvparten av 15-åringene har et anbefalt aktivitetsnivå, mens kun hver femte voksen er aktiv nok.

– Det er så alvorlig at vi trenger konkrete handlinger, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen (bildet)

Derfor har Aktivitetsalliansen gjennomført en test av partiprogrammene innenfor 8 utvalgte områder (se faktaboks), der formuleringer som viser konkret hva partiet ønsker å gjøre er vektlagt fremfor mer vage lovnader.

larserik-bw

Les også: Fysisk aktivitet kan avgjøre valget

SV på topp, regjeringspartiene på bunn

I testen kommer SV klart best ut samlet sett, med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne på delt andre plass og Venstre rett etter der igjen.

– Ved den tilsvarende målingen for fire år siden var også SV best, men da delte de seieren med KrF. Vi registrerer med skuffelse at KrF i likhet med Senterpartiet har mindre forpliktende formuleringer på flere felt i år enn i stortingsvalgsprogrammet for fire år siden, sier Lars Erik Mørk.

Les også: Aktivitetsalliansens 10 tips til politikere før valget

– Arbeiderpartiet er det partiet som har forbedret partiprogrammet sitt mest siden forrige valg, mens regjeringspartiene Høyre og FrP har gjennomgående de minst forpliktende formuleringene og omtaler svært få av områdene alliansen har sett etter, sier Mørk.

Les også: Slik skårer partiene på hvert område

TOTALRESULTATER:

Terning 5 png - mindre

1. plass: SV

SV utmerker seg med å love 1 time fysisk aktivitet og sunt gratis skolemåltid i skolen. Partiet lover gratis utlån av turutstyr i alle kommuner og satsing på syklister. SV har formuleringer innenfor reguleringsplaner som gir turmuligheter, men kunne vært mer konkrete enn «Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp». Det samme kan sies om formuleringene knyttet til aktiv arkitektur og design. Partiet scorer overraskende svakt på Aktivitet som medisin, men er likevel en soleklar totalvinner av folkehelsetesten med 20 poeng og en femmer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre2. plass (delt): Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet lover daglig fysisk aktivitet i skolen og skolemåltid. De vil også innføre frukt i ungdomsskolen og vil jobbe for sunt kosthold blant barn og unge. AP går inn for gratis utlån av idrettsutstyr. Partiet vil også at alle skal ha kort vei til grøntområder og legge til rette for mer fysisk aktivitet. AP har ingen formuleringer om aktivitet som medisin og fremstår her som lite oppdaterte. Partiet vil investere mer i gang- og sykkelstier, men er mindre konkrete en del andre partier. AP kommer totalt sett på en delt annenplass i testen med 16 poeng og en firer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre2. plass (delt): Miljøpartiet De Grønne

MDG vil ha en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier, sammenhengende ekspress-sykkelveier og bedre vedlikehold. De lover at sykkelandelen skal dobles i løpet av fire år. Til tross for høye ambisjoner på sykkel får de ørlite trekk for manglende konkretisering på bevilgningssiden. MDG går også inn for minst en time fysisk aktivitet i skolen og vil at uteområder skal gjøres mer egnet for aktivitet. MDG kommer dermed på delt andre plass med 16 poeng og en firer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre4. plass: Venstre

Venstre havner så vidt utenfor pallen, med 15 poeng og en noe svakere firer på terningen, men kan glede seg over å score best av alle på sykkelpolitikken. Stikkord er; statlig belønningsordning, dobling av statlige bevilgninger til sykkelveier og utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Venstre er også eneste parti som har klare formuleringer om grønne resepter og fysisk aktivitet som alternativ til medisin. På andre områder har Venstre gode intensjoner, men er mindre konkrete, blant annet når det gjelder skolemåltid og fysisk aktivitet i skolen.

 

Terning 3 png - mindre5. plass: Kristelig Folkeparti

KrF har gode formuleringer om tilrettelegging for mer bruk av sykkel. De lover 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen og er det eneste partiet med lovnader om bedre tilrettelegging for trening i arbeidstiden. KrF er også alene om skattefritak for trening i arbeidstiden utenfor bedriftens eget lokale. Partiet kommer likevel langt dårligere ut enn de gjorde for fire år siden på tilsvarende test og må ta til takke med femteplassen med 13 poeng og en solid treer på terningen.

 

Terning 3 png - mindre6. plass: Senterpartiet

Senterpartiet leverer midt på treet på de fleste områdene vi har undersøkt. Riktignok er de blant partiene med klarest lovnader når det gjelder en time daglig fysisk aktivitet i skolen og gjeninnføring av skolefruktordningen. Skolemåltid er de også for, men får trekk for at de ønsker egenandel. Når det gleder sykkelveier er formuleringene litt lite konkrete. Senterpartiet markerer seg positivt med konkrete grep knyttet til aktiv arkitektur og design. De får også pluss for nasjonal satsing på fysisk aktivitet, selv om de sier lite konkret om hva det innebærer. Totalt 12 poeng og en klar treer.

 

Terning 2 png - mindre7. plass (delt): Høyre

Høyre har svært få konkrete tiltak i sitt program på områdene vi har testet. Partiet er for både fysisk aktivitet og sunne måltidsvaner i skolen, men ønsker kun å spre gode erfaringer og eksempler til skoler og kommuner. På samme måte vil de stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder, noe som ikke kan sies å være særlig forpliktende. Det ender med 6 poeng og en svak toer på terningen.

 

Terning 2 png - mindre7. plass (delt): Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet kommer i likhet med regjeringspartner Høyre dårligst ut av denne testen. Frp har svært vage formuleringer på områdene vi har sjekket. Selv ikke når det gjelder å fjerne skattleggingen av trening dekket av arbeidsgiver, leverer de. De får trøstepoeng for gode intensjoner når det gjelder gang- og sykkelsatsing, samt ønsker om tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen og samfunnet generelt. Frp sanker 6 poeng totalt, og havner på delt sisteplass med en svak toer.

Les mer: Slik skårer partiene på hvert av de 8 test-områdene

Aktivitetsalliansen er partipolitisk uavhengig, men ønsker at folkehelsepolitikken skal få betydning for høstens stortingsvalg.

– Velgerne har krav på å vite hvilke partier som ønsker å få til noe av betydning for fysisk aktivitet – og hvem som ikke tar dette på alvor, avslutter alliansens talsperson Lars Erik Mørk.

Les også: Fysisk aktivitet kan avgjøre valget

3 kommentarer til «Folkehelsetesten – hvilket parti er sprekest?»

Det er stengt for kommentarer.