Hva kan man gjøre om man føler at trening bare blir prat? Aktivitetslege Ole Petter Hjelle (45) tar med seg pasientene sine på treningstur Gjør pasientene friskere uten bruk av medisin – Jeg ble lei av bare å snakke om det. Derfor startet vi en treningsgruppe for å motivere pasientene til å være mer fysisk

I denne artikkelen viser vi til hvordan man går frem for å bruke Aktivitetshåndboka 1: Første gang man blar i boka: Gjør deg kjent med bokas oppbygning og ta en kikk på innholdsfortegnelsen. Les bakgrunn og forord, det første kapitlet og kanskje ett av terapikapitlene du er interessert i. Det gir en god innføring i

WHO har beregnet at 3,2 millioner dødsfall årlig på verdensbasis skyldes fysisk inaktivitet. Samtidig vet vi at folk som er aktive lever lenger og får flere friske år. Hvorfor er det da ikke flere som gjør det? For enkelt å ta usunne valg Et av svarene er at det har blitt for enkelt å gjøre

TOP