Et skritt nærmere Aktivitet som medisin på studieplanen

Legestudenter vedtok historiske formuleringer på landsstyremøtet.

Norsk medisinerstudentforening (NMF) og Aktivitetsalliansen avsluttet nylig Norgesturneen med paneldebatter om Aktivitet som medisin i Trondheim, Bergen, Oslo og Tromsø. Debattene har bidratt til stort engasjement blant studentene for å få fysisk aktivitet i forbygging og behandling inn på timeplanen.

10. april vedtok NMFs landsmøte i Tromsø historiske formuleringer som viser at medisinstudentene mener alvor:

Under kapitlet «medisinsk grunnutdanning»:
Norsk medisinstudentforening mener at helsepersonell skal kjenne til de sykdomsforebyggende og behandlingsmessige effektene av fysisk aktivitet, og hvordan bidra til at pasienter og befolkningen kan bli mer fysisk aktive.

Under kapitlet «nasjonal helse»
Norsk medisinstudentforening mener helsepersonell i større grad må bruke fysisk aktivitet som et behandlingsalternativ.

Punktene kom i stand etter innspill fra NMF Oslo. Formuleringene er et tydelig signal om at NMF nå ønsker å få aktivitet som medisin inn på timeplanen på de ulike lærestedene.

I debatt-turneen og mediesaker de siste ukene hat det kommet frem at legestudentene selv ikke føler at de lærer nok om aktivitet som medisin. I følge studentene selv har dette nærmest blitt en liten «snakkis». Gjennom studiet får de vite at trening er bra, uten at de får vite hvorfor eller hvordan. Det nevnes for ofte i bisetninger, og har aldri vært skikkelig i fokus. Før nå.

Bra oppmøte da Aktivitet som medisin gjestet Tromsø tidligere i vinter.

Stort engasjement blant studentene
Leder for Norsk medisinforening Oslo, Emma Lengle, var svært fornøyd med landsmøtet på Tromsø og de nye endringene som nå har kommet på plass. Hun er opptatt av at det per i dag få undervisningstimer viet til fysisk aktivitet som behandling i løpet av medisinstudiet:

-Fysisk aktivitet har en dokumentert positiv effekt på en rekke sykdommer, men undervisningen følger dessverre ikke opp tilstrekkelig. Grunnlaget for at leger skal kunne bruke dette som en behandlingsmulighet er dermed ikke tilstede, og det ønsker vi å gjøre noe med.
(Emma Lengle)

Emme Lengle, leder MNF Oslo
Emme Lengle, leder MNF Oslo

Med endringene er aktivitet som medisin et godt stykke nærmere en plass på læreplanen.

– Responsen rundt å få med et punkt om fysisk aktivitet som medisin var positiv, og det ble stemt inn to punkter på temaet. Det var viktig for oss å få dette i vårt politiske måldokument, da dette betyr at vi som forening kan stå bak dette, forklarer Lengle.

Elevene selv ønsker endringene
Selv håper Norsk medisinforening i Oslo at uttalelsene rundt tematikken vil være med på å skape diskusjoner og engasjement rundt temaet: – Vi er de norske medisinstudentenes største stemme. Mitt inntrykk er også at mine medstudenter vil lære mer om dette, og da mer konkret opplæring i hvordan man skal bruke fysisk aktivitet som lege, forteller hun.

Med tanke på dagens situasjon er Lengle klar på at MNF Oslo ikke synes utdanningen er tilstrekkelig. – Vi får en kort introduksjon i de positive sidene ved fysisk aktivitet, men det stopper der. En sammenligning er om vi hadde en time hvor vi fikk høre om fordelene ved å gi medisiner, men aldri fikk undervisning i farmakologi. Vi utdanner leger som ikke har grunnlaget på plass for å kunne anbefale fysisk aktivitet på en faglig god måte, avslutter hun.

Aktivitetsboka som brekkstang
I 2009 fikk alle fastleger i Norge tilsendt Aktivitetshåndboka i posten, som et supplement til felleskatalogen, som inneholder listen over alle tillate medikamenter som kan brukes til forebygging og behandling. Boka fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente, og tilbakemeldinger viser at boka har vært relativt lite kjent og brukt blant allmennlegene.

– For å blåse mer liv i bokas rolle som verktøy i fastlegens hverdag trykket Aktivitetsalliansen opp boken på nytt etter avtale med Helsedirektoratet og sendte den ut til 1600 nye allmennleger etter 2009 og 650 studenter som går sisteåret på medisinstudiet i Norge, sier Aktivitetsalliansens talsperson Lars Erik Mørk. Nå skal Aktivitetshåndboken brukes for å hjelpe leger å skrive ut trening og fysisk aktivitet på blå resept, i stedet for medikamenter.

To måneder siden nyttår – trener du fortsatt?

Det er 2 måneder siden nyttår. Kanskje var du en av de mange som startet året med et mål om mer trening. Vi ser det hvert år. Mange starter, men ikke alle klarer å fortsette. Hvordan er det med deg? Trener du fortsatt? Eller har du mistet nyttårsmotivasjonen og sluttet?

Vi har laget fire typiske situasjoner. FInn ut hvilken du er i, og bruk tipsene som passer for deg!

Kategoriene er løselig basert på den transteoretiske endringsmodellen (også kalt stadiemodellen) som plasserer folk i ulike stadier når de skal gjennomføre en endring, som å begynne å trene.

1. Ingen ny start, bare en fortsettelse!

hektaDu trener allerede regelmessig, og du har gjort det i lang tid. Et nytt år innebar kun at du skulle fortsette med din vanlige trening. Kanskje satte du deg noen nye mål eller bestemte deg for å prøve litt andre måter å trene på. Er du i denne gruppen? GRATULERER!

Vi ser mange av disse på treningssentrene. De kommer 2 ganger eller mer hver uke. Stort sett hele året.
De trener gjerne variert; både på gruppetimer og på egenhånd. Noen gjør bare det ene, andre gjør bare det andre.
De som trener på egenhånd kan en del om trening eller de bruker Personlig Trener i perioder for å få inspirasjon, fornyelse og kunnskap. De som går på grupper er en del av en mer eller mindre fast gruppe, og treningen har også en sosial dimensjon. De liker å bli motivert og veiledet av våre dyktige instruktører.
De faste trenerne bruker gjerne store deler av det varierte tilbudet man finner på treningssentrene; de deltar på foredrag og treningsutfordringer, går til behandling ved behov og noen jobber til og med i en bedrift som bruker senterets bedriftshelsetjeneste.

De har trent såpass lenge at de kjenner andre på senteret, som ofte er et sted de får dekket både et sosialt behov og et treningsbehov.

Når de i korte perioder ikke trener på et senter ser vi på Facebook at de gjerne trener et annet sted. De går på ski eller er på sykkelturer. De har integrert trening og fysisk aktivitet som en del av livet. De trener hver uke, året rundt.

Les om et eksempel på et av disse medlemmene i bloggen til personlig trener Andreas Lycke

2. Kom godt i gang, og holder fortsatt på!

godtigangDu startet året topp motivert og klar for å begynne å trene! Du har funnet en måte å trene på som passer for deg; enten det er med et eget program, på gruppetimer eller en kombinasjon. Du trener gjerne 3 ganger i uka, eller ihvertfall 2. Du har fått trent hver uke siden nyttår. Bra jobba!

Du har nå trent mange nok ganger til at du har begynt å merke fremgangen. Du føler deg bedre. Du klarer mer. Du merker at treningen fungerer. Formen er litt bedre, overskuddet litt større og buksa kanskje litt løsere. Du har kommet deg over «startkneika» og er godt på vei til å bli en «trenende person».

Om du ikke hadde trent på lenge, eller kanskje aldri før på treningssenter, så er du antakelig en av dem som investerte litt ekstra i oppstarten. Du har hatt noen timer med en av de personlige trenerne, som har hjulpet deg med mål og plan, gitt deg grundig innføring i treningsøvelser og gitt deg den lille ekstra forpliktelsen som gjør at du har kommet inn i en god treningsrytme. Eller du bestemte deg for å gå fast på noen av våre gruppetimer, og har nå blitt en del av en mer eller mindre fast gjeng som treffes hver uke.

Du vet forhåpentligvis at selv om du har fått en god start, så gjelder det nå å holde koken. Se tipsene lenger ned!

3. Kom godt i gang, men så har det blitt mindre….

ut av detDu startet året med friskt mot, og trente bra i 3-6 uker. Så har det blitt mindre. Nå har du ikke trent på noen uker, eller du trener litt for sjelden og uregelmessig. Du kom aldri helt over «startkneika».

Du fikk ikke trent mange nok ganger til å merke fremgangen. Du har ikke etablerte solide treningstutiner.
Du står nå i overhengende fare for å bli en av de som enten slutter å trene eller som trener for lite til å få noe skikkelig utbytte. Det blir 1 gang i uka, 1 gang annenhver uke eller en sjelden gang 2 ganger i uka. Bedre enn ingenting, men litt for lite til å få noen utvikling. Du får fort en følelse av at du starter litt på nytt hver uke.

Du har kanskje blitt en av de som ikke tar tilstrekkelig på alvor hvilken utfordring det er å komme i gang med regelmessig trening. De har ikke reflektert grundig nok rundt hvorfor de egentlig skal trene. De har heller ikke laget en god nok plan for hvordan de skal få til å trene 2-3 ganger i uken. De har ikke ryddet tid i timeboka eller tatt inn over seg hva annet de må gjøre mindre av for å få tid til treningen. De lar seg vippe av pinnen hvis de får litt «startvondt» et sted eller hvis de ikke synes treningen er morsom nok de første gangene. De detter fort ut av treningen hvis det skjer mye annet en uke eller to.

4. Kom aldri helt i gang…

aldriigangDu startet året med en intensjon om å trene mer, men kom aldri i gang. Du var kanskje på trening 2-3 ganger, men siden ble det ikke noe mer. Du fikk aldri prøvd nok til å merke noe positivt med treningen. Kanskje fikk du bare med deg de første 2-3 famlende treningsøktene der kroppen naturlig nok protesterte litt.

Du ville kanskje prøve helt på egenhånd, eller fikk av praktiske årsaker ikke gjennomført oppstartstimer med en av våre trenere. Dermed fikk du heller ingen hjelp som kanskje kunne gitt deg en bedre start.

Fascinerende nok er det på norske treningssentre hvert år en del mennesker som tegner et medlemskap, men ikke besøker senteret en eneste gang. De får ikke en gang gitt det et forsøk.

For deg som er godt i gang: Oppretthold motivasjonen!

En god start er svært viktig for å lykkes med treningen! Når du merker alt det positive treningen gir deg, får du motivasjon til videre innsats. Når du ser at du får til å trene regelmessig, er du i ferd med å skape gode treningsvaner.

En god start betyr likevel ikke at du er i mål eller at det nå vil gå helt av seg selv.

  • Sørg for litt variasjon for at du ikke skal gå lei. Tren gjerne på samme måte en stund, men unngå å gjøre akkurat det samme i månedsvis. Varier mellom egentrening og gruppetrening, eller sørg for å endre treningsprogrammet med jevne mellomrom. Kombiner gjerne Gnisttrening med annen trening og aktivitet.
  • Sikre at du har progresjon for å unngå at du blir stående på stedet hvil. Gi deg selv jevnlig nye utfordringer, så vil fremgangen fortsette i månedsvis fremover. Det programmet du gjorde de første 2 ukene er ikke det samme som du skal gjøre etter 2 måneder.
  • Vår forberedt på hindringer på din vei. Hvis du ikke har møtt på noen allerede, så kommer de etterhvert. Bestem deg for at du skal fortsette å trene selv om du får vondt et sted og for at du skal raskt i gang igjen etter et sykdomsopphold. Ha en plan for hvordan du skal få trent i neste ferie, eller ha et nødprogram du kan gjøre når det kommer en ekstra travel periode. Vær litt realistisk pessimist og tenk gjennom hva som kan komme til å få deg ut av treningen. Når du er forberedt vil du takle det bedre.

En personlig trener kan hjelpe deg med både variasjon, progresjon og gode strategier for kontinuitet i treningen. Å lykkes med treningen er en prosess, og det er nyttig med en profesjonell sparringspartner! . Les mer om hva en god personlig trener gjør her (ekstern lenke)

Unntaket er naturligvis om du allerede kan masse om trening og vet, av erfaring, at du klarer å trene riktig og regelmessig året rundt.

For deg som skal i gang på ny: Gjør det nå, men på riktig måte!

Om du ikke er skikkelig i gang eller har kommet litt ut av det, så er nå en flott tid å starte igjen. Lær av hva som ikke fungerte forrige gang, så du kan bruke bedre strategier for å få det til denne gangen.

Finn ut hvorfor du egentlig skal trene, og hvorfor det er viktig for deg. Sørg for at du finner en måte å trene på som passer for deg, enten det er å prøve noen av våre gruppetimer eller å få hjelp til et godt treningsprogram. Det er avgjørende å få til riktig og regelmessig trening i 6-12 uker fremover, så du kommer «over kneika». Da merker du fremgangen og har begynt å finne gode praktiske løsninger for å få trent hver uke.

Litt ekstra forpliktelse er for mange nyttig og nødvendig i starten. Ha noen faste avtaler med en av våre personlige trenere, så lærer du å trene på en riktig måte for deg, og du kommer deg gjennom de første ukene på en god måte. Klarer du for eksempel å trene 2 eller 3 ganger i uka i 6 uker, så er du godt på vei!

Uansett om du har trent lenge, akkurat har startet eller skal i gang på ny, så ønsker jeg deg lykke til. Skriv gjerne en kommentar om du lurer på noe, eller kontakt oss direkte 🙂

Teksten over er basert på denne artikkelen av Andreas Lycke ved Gnist treningssenter.

 

Andreas Lycke

 

 

 

 

 

Andreas Lycke er fysioterapeut, ernæringskonsulent og personlig trener

 

Aktivitetsalliansen legger hver uke ut et bidrag fra en av våre samarbeidspartnere. Denne uken er det Virke Trening som bidrar gjennom Gnist Treningssenter. Følg oss også på www.facebook.com/heiadeg

 

Slik renser du skiene dine

Har du plassert skiene dine lengst inne i boden med påskeklisteret fra i fjor? Gjør skiene klare for vintersesongen ved å følge disse enkle rådene.

– Det er nok en del som blir overrasket når de finner fram skiene for sesongen; jeg tror veldig mange har glemt å rengjøre dem. Etter den siste skituren på råtten snø, og med halve skogen festet under skiene, var det kanskje ikke så fristende å sette i gang med vedlikehold, sier Anders Øen, kursansvarlig i Skiforeningen.

Hver uke gjennom hele vinteren tilbringer han timevis med ski, smørejern, voks og glider. Og han deler gjerne sine beste tips for å få skiene klare til sesongen.

– Det viktigste du kan gjøre, er å sette i gang nå. Når den første virkelig fine vinterdagen kommer, vil man jo ut i skisporet og kjenne sola i ansiktet, ikke stå inne i kjelleren og skrape av gammel skismurning, sier han.

Slik gjør du:

1. Start med å fjerne rester av skismurning. Ofte er det klisteret fra påsken som henger igjen. Du fjerner det lettest ved å legge fiberlene (et tynt papir i glassfiber, fåes kjøpt i sportsbutikker) dobbelt over skiene og bruke en skrape oppå det. Slik får du med klisteret. OBS: Ikke bruk vanlig kjøkkenpapir – det setter seg bare fast!

2. Deretter må du vaske skiene. Bruk vanlig skirens og fiberlene. Vask først og fremst i festesonen (midt under skiene).
TIPS: Hvis ikke festesonen er markert på skiene dine fra før, gå til en sportsbutikk og be dem gjøre det for deg.

3. Selv om skiene ser rene ut, er de ikke det. Puss gjerne sålen med en stålbørste – men ikke i smøresonen/festesonen, bare i glisonene (foran og bak).

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skirens 2
4. Nå har tiden kommet til å glide skiene. Bruk et glidejern og smelt glideren utover, før du stryker jernet over for å fordele den. Du kan også bruke et strykejern, men kanskje ikke et du har planlagt å stryke bunadskjorta med helgen etter. Skiene skal glides i glisonen, ikke i festesonen. Gjør du det, vil skismurningen sitte dårligere.

5. Du kan godt gni litt med sandpapir i festesonen. Dette bør gjøres flere ganger i sesongen for å få voks og klister til å sitte bedre. Bruk papir av typen 100.

6. La glideren sitte på til snøen kommer og det er klart for årets første skitur. Da fjerner du glideren med en plastsikling, for bare det som har trukket inn i skiene, bidrar til bedre gli. Så smører du med passende skismurning i festesonen, pakker kvikklunsj og appelsin og legger ut på tur.

7. Det kan lønne seg å fjerne skismurning og sette skiene inn med glider etter at du har vært på tur. Hvis det er godt føre, holder det å glide skiene etter hver fjerde til sjette tur (avhengig av hvor langt du går). Hvis det er skarpt føre, bør du glide oftere, for da er slitasjen større.

Bli med DNT på #Gåvember!

November er grå, mørk, kald og våt. Det er ikkje tida for å gå til jobb, tenkjer du kanskje. Nettopp difor bør du gjera det.

Når me skriv november, er det samtidig startskot for DNT sin folkeaksjon #gåvember. November er ein «overgangsmånad» der turlysta kan vera vanskelig å finna. Difor er det greit å byrja i det små. Det vil seia, dei turane du likevel må ta for å koma deg på jobb eller skule, men som du ikkje nødvendigvis treng bruka buss eller bil til.

1 av 3 vil gå meir til jobb
Ein tur før jobb er med på å gjera sitt til eit godt humør resten av dagen, og ifølge Aktivitetsalliansen sin undersøking frå 2014 ønskjer 37 prosent å gå oftere til eller frå jobb. Generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, ser fram mot ein aktiv november:

– Det ligg i vår natur å gå, ikkje berre for rekreasjon på fjellet og i skogen, men også som transport. Før i tida gjekk ein i større grad der ein skulle. Me vil løfta den lågterskel-aktiviteten det er å gå – god gammaldags nyttegåing, rett og slett. På jobb skal ein uansett, kvifor ikkje utnytta strekninga til å røra på seg?

Vinn sko, hue og hytteovernatting
– Me vil sjå bileta av deg som trossar vèr, vind, regn og kulde. Korleis ser du ut på veg til jobb? Får du fylgje av soloppgangen, regnar det sidelengs eller bles du vekk? Spør Nils Øveraas i DNT.

Del bileta av din tur på Instagram og merk dei med #gåvember. Du er då med i trekninga av DNT-skoen Anaconda frå Viking Footwear, ei hytterovernatting, og ei DNT-hua.

Hva mener politikerne om fysisk aktivitet?

Frem til valget 14. september har Aktivitetsalliansen spurt ulike politikere fra forskjellige partier og kommuner om fysisk aktivitet. Hva er viktig for deres parti? Og hva er politikernes personlige aktivitetstips?

12 politikere tok utfordringen og svarte. Se deres tips og synspunkter på Facebook-siden Heia deg! Eller…

Klikk på navnet under for å se politikernes video-svar!

1. Ottar Michelsen, ordførerkandidat for SV i Trondheim

2. Hedda Five (det store bildet), Arbeiderpartiet, ordfører, Skien

3. Yngve Brox, Høyre, ordførerkandidat, Trondheim

4. Guri Melby (bildet), miljøbyråd og 1. kandidat for venstre i Oslo

Guri-bilde

5. Jørgen Kristiansen, Krf, ordførerkanidat, Kristiansand

6. Tonje Brenna, AP, fylkesordførerkandidat, Akershus

7. Michael Torp (bildet), ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Rygge kommune

Micheal Torp-bilde

8. Jenny Clemet von Tetzschner, Høyre, bystyrekandidat, Oslo

9. Kristian Støback Wilhelmsen, Høyre, ordførerkandidat, Tromsø

10. Sofie Marhaug, Rødt, 1.kandidat, Bergen

11. Rebekka Ljosland, KrF, bystyrekandidat, Bergen

12. Abdullah Alsabeehg (bildet), Arbeiderpartiet, bystyrekandidat, Oslo

Abdullah-bilde

De mest populære helgeturene fra de største byene

Fra Bergen: Ferskingtur Stølsheimen (foto: Sindre Thoresen Lønnes DNT)

En by-sommer kan også by på friluftsopplevelser. I Tromsø kan du avslutte hytte- til hytte-turen på bryggekanten, mens Stavanger byr på 4444 trappetrinn. Her er de mest populære turene fra de største byene!

 

Bergen – Variert rundtur i Stølsheimen

Stølsheimen er det klassiske helgeturområdet for Bergenseren. Denne turen er såpass lettgått at den egner seg for de aller fleste, samtidig som du får med deg alt Stølsheimen er kjent for. Variert og frodig fjellterreng, store stølsdaler og flotte turisthytter.

MER INFO HER: http://ut.no/tur/variert-rundtur-i-st%C3%B8lsheimen

 

Tromsø – Fra hytte til-hytte i egen bakgård

Tromsø har mange fine bynære hytter. Man kan gå en rundtur, gå fra en hytte til neste – ja gjøre turen så kort eller lang som en vil. Man kan også ta bussen både fra og til start/sluttsteder. Over alt er det godt merkede stier som er fine å gå på. Med de bynære hyttene er det enkelt å komme seg på tur og tilpasse turen til sitt nivå.

LES MER: http://ut.no/tur/vandring-rundt-midnattsolens-by,-tromsoe

 

Oslo – Pershusfjellet på langs

Røffere og mer variert terreng enn dette skal du lete lenge etter. Her er trange, dype tverrkløfter, digre tørrgraner og gamle krokfuruer. Etter å ha hatt klassikerstempel i en årrekke ble fjellryggen endelig blåmerket i 2009. Om man kombinerer turen med en overnatting på Sinnerdammen kan man gjøre en helgetur ut av den.

MER INFO: http://ut.no/tur/pershusfjellet-p%C3%A5-langs

 

På vei opp 4444 trinn

Stavanger – 4444 trappetrinn fra Flørli

Å forflytte seg fra havnivå til 740 moh. via 4444 trappetrinn, er i seg selv fasinerende og spennende. Trappetrinnene følger en kabelbane og rørgate som gir et fint innblikk i vannkraftutbyggingen som startet i 1920, og som gav liv til Flørli i Lysefjorden. Etter hvert som en kommer høyere opp, har en fantastisk utsikt over Lysefjorden hvor Preikestolen ligger på den ene siden og Kjerag på den andre siden. LES MER: http://ut.no/tur/fl%C3%B8rli-4444-trappetrinn

 

Trondheim – Topptur til Storsylen fra Nedalshytta

http://ut.no/tur/topptur-til-storsylen-(1762-moh.)-soer-norges-hoeyeste-grensefjell

Turen opp på Storsylen er barsk, men belønnes med overdådig utsikt helt til Rondane og Snøhetta på godværsdager. Og vil man ikke til topps er det ikke et dårligere alternativ å følge Ikornåa oppover mot svenskegrensa. Søndag setter man av til en av de mange dagsturene i området. http://ut.no/tur/dagsturer-fra-nedalshytta før turen går tilbake til Trondheim.

 

God tur!

 

Aktivitetsalliansen legger hver uke ut et bidrag fra en av våre samarbeidspartnere. Denne uken er det Den Norske Turistforening som bidrar. Følg oss også på www.facebook.com/heiadeg

 

Publisert:

Fem tips som får barna med ut

Finn på leker på barnas premisser (foto: Magnus Nyløkken, Skiforeningen)

Å være ute sammen bør være en hyggelig opplevelse for både barn og voksne. Trikset er å gjøre aktiviteter på barnas premisser, der lek, fantasi og moro står sentralt.

 

Da får du gjerne motiverte unger, FØR dere er i gang, mens fokus på mestringsfølelse underveis bidrar med trygge erfaringer som barna tar med seg videre til neste gang.

 

Her er Skiforeningens tips til morsomme aktiviteter som kan trigge barns eventyrlyst:

 

  1. Inviter barna med på ute-restaurant

Hva med å legge middagen ute i det fri, enten det er i nærmeste park, skogholt eller markastue? La barna bestemme – kanskje de vil grille pølser, lage pinnebrød, vafler eller pannekaker? Ta med noen grønnsaker i en liten boks, eller litt suppe på termos. Og ta med duk/teppe, bestikk og tallerkner – lag deres egen restaurant ute i det fri! Her får du tips til hva du kan lage.

 

Husk at det ikke er lov å fyre opp bål unntatt på anviste bålplasser i perioden 15. april til 15. september.

 

  1. Lag skattejakt

En enkel, men morsom aktivitet er å leke skattejakt sammen. Bestem dere på forhånd for hvilke «skatter» dere skal lete etter. Kanskje en stein med en kul form, en uventet ting man ikke trodde man skulle finne, det rareste treet dere kan finne, eller det høyeste – eller hva med det fineste stedet å ta en liten hvil? Kanskje dere skal bestemme dere for noen tøffe premier til den som finner flest skatter?

 

  1. Prøv noe helt nytt!

Det finnes noe ingen i familien har prøvd før. Kanskje dere har hatt lyst til å padle kano sammen, men aldri gjort det? Det finnes kanoutleie på flere av markastuene, for eksempel Vangen skistue i Østmarka eller Kikutstua i Nordmarka. Å padle kano er morsomt, utfordrende og er en fin aktivitet familien kan gjøre sammen som ikke krever for mye forkunnskaper.

 

På Skiforeningens Friluftsskole i sommerferien får barna prøve mange spennende aktiviteter som fisking, padling, klatring, bading, orientering, lage mat på bål og mye annet. Vil du vite mer om Friluftsskolen? Les mer her: http://www.skiforeningen.no/kalender/friluftsskole-ulsrudvann/

 

  1. Dagens utfordring!

Lag en utfordring som innebærer å være ute. Hva med å ta årets første bad i et av markas fine badevann? Eller hvem kan klatre til toppen av treet fortest?

 

  1. Overnatte ute

Alle drømmer om fantastisk utsikt, mye plass og frihetsfølelse – hva er vel bedre enn å finne en fin leirplass og overnatte ute sammen? Enten du sover i telt eller under åpen himmel blir dette en opplevelse dere husker. For barna blir ofte teltturen eventyret som ble virkelighet!

 

23. juni 15 Isdammen 065

Begge foto: Magnus Nyløkken, Skiforeningen

 

Aktivitetsalliansen legger hver uke ut et bidrag fra en av våre samarbeidspartnere. Denne uken er det Skiforeningen som bidrar. Følg oss også på www.facebook.com/heiadeg

 

Om Aktivitetsalliansen

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom sju kjente aktører innen fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse, som ønsker å inspirere folk til å bevege seg.

Vårt mål er å fjerne hindringer og legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet.

Alliansen består av Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, VIRKE trening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen og Roede. Til sammen representerer vi over 1,1 millioner medlemskap.

Aktivitetsalliansen jobber for å øke bevisstheten blant den voksne befolkningen om å ta ansvar for egen helse og være gode forbilder for andre ved å delta i fysisk aktivitet.

Vi mener at all fysisk aktivitet er bra og favoriserer ingen former for aktivitet. Det viktigste er å finne en aktivitet du liker!

Aktivitetsalliansen driver kampanjen «Heia Deg!» og «Aktivitet som medisin» på Facebook. Alliansen er også en aktiv innspiller og medspiller overfor myndigheter og politikere innen folkehelse.

Pressekontakt og talsperson for Aktivitetsalliansen er Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef i Gjensidigestiftelsen, telefon: 922 01 133, e-post: lars-erik.mork@gjensidigestiftelsen.no.

Daglig leder av Aktivitetsalliansen er Anders Hall Grøterud, e-post: anders@aktivitetsalliansen.no

 

Oppdaget spinning etter kneskade

Åsne Eide Eintveit ble hekta spinning etter en meniskskade, og har siden vært fast deltaker på spinningtimene til SATS Solli. Som vinner av en ny Merida-sykkel i forbindelse med Spinningens dag, er hun nå ekstra klar for utesesongen.

Atrå-jenta var aktiv i fotball da hun pådro seg skaden og ble anbefalt spinning som alternativ trening av fysioterapeuten sin. Med spinning kunne hun redusere belastningen på knærne og samtidig holde seg i form.

– Jeg har vært glad i å trene så lenge jeg kan huske, og det var veldig kjedelig å bli skadet. Med spinningen holdt jeg motivasjonen oppe, og selv om fotball fortsatt er den aktiviteten jeg liker aller mest, er spinning en super måte å holde seg i form på. Nå som været er bedre, gleder jeg meg til å ta i bruk sykkelen ute også, sier Åsne.

Rett utstyr tilpasset bruk

Med tanke på Åsnes bakgrunn som aktiv spinner ble det raskt klart for Per Christian Grenan-Grimstad, distributør for Merida i Norge, hvilken sykkel Åsne skulle ha, da det ble klart at hun var vinneren.

– Det er viktig for oss at de som bruker våre sykler sitter igjen med rett utstyr tilpasset bruk. Da Åsne viste interesse for en landeveissykkel istedenfor den tiltenkte sykkelen, var det både riktig og hyggelig å kunne oppgradere premien til en Merida Ride Juliet 400, sier Grenan-Grimstad.

Helsefordeler

Åsne jobber som sykepleier og blir motivert til å trene på grunn av helsefordelene. Hun merker at både humør og energi går opp som følge av treningen. Hun har følgende tips for de som har lyst til å begynne å trene litt mer:

– Det aller viktigste er å finne noe man synes er gøy, også må man må finne sin egen balanse. Det er ikke om å gjøre å trene mest. Jeg synes det hjelper å trene med andre, da er det vanskeligere å droppe treningen og man har det sosialt og hyggelig samtidig som man får beveget seg litt, sier Åsne.

 

Tips til mat på bålet

For mange begynte grillsesongen allerede i påsken. Denne uken gir vår alliansepartner, Grete Roede, deg tips til mat som kan tilbredes på bålet.

Bål og engangsgrill på tur trenger slettes ikke være ensbetydende med at det kun er pølser som skal grilles. Det finnes mange andre muligheter. Jeanette Roede, konseptsjef i Grete Roede deler her sine beste forslag:

Grove ostesmørbrød: Lag noen saftige ostesmørbrød med grovt brød, pakk dem inn i aluminiumsfolie og legg dem på glørne. For å variere smaken, bytt ut ketchupen med sennep eller pesto.

Pizzasnurrer: Bak pizzasnurrer av grov rundstykkedeig, og varm dem på pinner over bålet eller i aluminiumsfolie. Fyll gjerne pizzasnurrene med mais, finhakket løk, skinkebiter, ost eller andre ting du liker. Det går også an å blande fyllet inn i deigen før du går på tur.

Wraps: Fyll grove tortillawraps med masse grønnsaker og legg dem i folie. Da er de klare for å grilles.

Pannekaker: Har du noen gang prøvd å steke pannekaker over åpen ild? Lag pannekakerøren hjemme, gjerne med litt grovt mel, og hell den over på en flaske. Husk å ta med stekepanne med langt skaft og litt fett til å steke pannekakene i. Pannekakene kan fylles med både ost, skinke eller syltetøy. Du kan også gjøre det samme med et turvaffeljern. Se oppskrift på grove pannekaker her.

Pølser: Det er selvsagt ikke noe galt i å grille pølser når man er på tur da det er veldig lettvint. Så lenge vi ikke spiser pølser stadig vekk kan vi godt unne oss en pølse eller to i blant. Velg da gjerne pølser med mer kjøtt og mindre fett, som lett-pølser, kjøttpølser eller pølser av kylling og kalkun. Eller hva med pølsesuppe som du kan ha på termos? Sjekk oppskrift her.

Banana split: Hvis du liker noe søtt, lag et snitt i en banan på langs. Fyll med litt sjokolade, pakk bananen inn i folie legg den på grillen. Etter denne får du masse energi til å fortsette turen din!

 

Husk å samle søppel og slukke bålet før du forlater rasteplassen!

 

 

Aktivitetsalliansen legger hver uke ut “Ukas Tips” på aktivitetsalliansen.no fra en av våre samarbeidspartnere. Denne uken er det Grete Roede som bidrar med tips til kveldsmaten. Aktivitetsalliansen ønsker at alle voksne skal finne eller oppdage en aktivitet de liker. Det øker sjansen for å etablere en god vane og fortsette med fysisk aktivitet. Følg oss på www.facebook.com/heiadeg