Folkehelsetesten – hvilket parti er sprekest?

Hvilke partier tar fysisk aktivitet på alvor? Aktivitetsalliansens test gir deg en pekepinn før valget.

Inaktivitet og overvekt blir vår største helseutfordring i årene som kommer. Bare halvparten av 15-åringene har et anbefalt aktivitetsnivå, mens kun hver femte voksen er aktiv nok.

– Det er så alvorlig at vi trenger konkrete handlinger, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen (bildet)

Derfor har Aktivitetsalliansen gjennomført en test av partiprogrammene innenfor 8 utvalgte områder (se faktaboks), der formuleringer som viser konkret hva partiet ønsker å gjøre er vektlagt fremfor mer vage lovnader.

larserik-bw

Les også: Fysisk aktivitet kan avgjøre valget

SV på topp, regjeringspartiene på bunn

I testen kommer SV klart best ut samlet sett, med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne på delt andre plass og Venstre rett etter der igjen.

– Ved den tilsvarende målingen for fire år siden var også SV best, men da delte de seieren med KrF. Vi registrerer med skuffelse at KrF i likhet med Senterpartiet har mindre forpliktende formuleringer på flere felt i år enn i stortingsvalgsprogrammet for fire år siden, sier Lars Erik Mørk.

Les også: Aktivitetsalliansens 10 tips til politikere før valget

– Arbeiderpartiet er det partiet som har forbedret partiprogrammet sitt mest siden forrige valg, mens regjeringspartiene Høyre og FrP har gjennomgående de minst forpliktende formuleringene og omtaler svært få av områdene alliansen har sett etter, sier Mørk.

Les også: Slik skårer partiene på hvert område

TOTALRESULTATER:

Terning 5 png - mindre

1. plass: SV

SV utmerker seg med å love 1 time fysisk aktivitet og sunt gratis skolemåltid i skolen. Partiet lover gratis utlån av turutstyr i alle kommuner og satsing på syklister. SV har formuleringer innenfor reguleringsplaner som gir turmuligheter, men kunne vært mer konkrete enn «Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp». Det samme kan sies om formuleringene knyttet til aktiv arkitektur og design. Partiet scorer overraskende svakt på Aktivitet som medisin, men er likevel en soleklar totalvinner av folkehelsetesten med 20 poeng og en femmer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre2. plass (delt): Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet lover daglig fysisk aktivitet i skolen og skolemåltid. De vil også innføre frukt i ungdomsskolen og vil jobbe for sunt kosthold blant barn og unge. AP går inn for gratis utlån av idrettsutstyr. Partiet vil også at alle skal ha kort vei til grøntområder og legge til rette for mer fysisk aktivitet. AP har ingen formuleringer om aktivitet som medisin og fremstår her som lite oppdaterte. Partiet vil investere mer i gang- og sykkelstier, men er mindre konkrete en del andre partier. AP kommer totalt sett på en delt annenplass i testen med 16 poeng og en firer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre2. plass (delt): Miljøpartiet De Grønne

MDG vil ha en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier, sammenhengende ekspress-sykkelveier og bedre vedlikehold. De lover at sykkelandelen skal dobles i løpet av fire år. Til tross for høye ambisjoner på sykkel får de ørlite trekk for manglende konkretisering på bevilgningssiden. MDG går også inn for minst en time fysisk aktivitet i skolen og vil at uteområder skal gjøres mer egnet for aktivitet. MDG kommer dermed på delt andre plass med 16 poeng og en firer på terningen.

 

Terning 4 png - mindre4. plass: Venstre

Venstre havner så vidt utenfor pallen, med 15 poeng og en noe svakere firer på terningen, men kan glede seg over å score best av alle på sykkelpolitikken. Stikkord er; statlig belønningsordning, dobling av statlige bevilgninger til sykkelveier og utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Venstre er også eneste parti som har klare formuleringer om grønne resepter og fysisk aktivitet som alternativ til medisin. På andre områder har Venstre gode intensjoner, men er mindre konkrete, blant annet når det gjelder skolemåltid og fysisk aktivitet i skolen.

 

Terning 3 png - mindre5. plass: Kristelig Folkeparti

KrF har gode formuleringer om tilrettelegging for mer bruk av sykkel. De lover 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen og er det eneste partiet med lovnader om bedre tilrettelegging for trening i arbeidstiden. KrF er også alene om skattefritak for trening i arbeidstiden utenfor bedriftens eget lokale. Partiet kommer likevel langt dårligere ut enn de gjorde for fire år siden på tilsvarende test og må ta til takke med femteplassen med 13 poeng og en solid treer på terningen.

 

Terning 3 png - mindre6. plass: Senterpartiet

Senterpartiet leverer midt på treet på de fleste områdene vi har undersøkt. Riktignok er de blant partiene med klarest lovnader når det gjelder en time daglig fysisk aktivitet i skolen og gjeninnføring av skolefruktordningen. Skolemåltid er de også for, men får trekk for at de ønsker egenandel. Når det gleder sykkelveier er formuleringene litt lite konkrete. Senterpartiet markerer seg positivt med konkrete grep knyttet til aktiv arkitektur og design. De får også pluss for nasjonal satsing på fysisk aktivitet, selv om de sier lite konkret om hva det innebærer. Totalt 12 poeng og en klar treer.

 

Terning 2 png - mindre7. plass (delt): Høyre

Høyre har svært få konkrete tiltak i sitt program på områdene vi har testet. Partiet er for både fysisk aktivitet og sunne måltidsvaner i skolen, men ønsker kun å spre gode erfaringer og eksempler til skoler og kommuner. På samme måte vil de stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder, noe som ikke kan sies å være særlig forpliktende. Det ender med 6 poeng og en svak toer på terningen.

 

Terning 2 png - mindre7. plass (delt): Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet kommer i likhet med regjeringspartner Høyre dårligst ut av denne testen. Frp har svært vage formuleringer på områdene vi har sjekket. Selv ikke når det gjelder å fjerne skattleggingen av trening dekket av arbeidsgiver, leverer de. De får trøstepoeng for gode intensjoner når det gjelder gang- og sykkelsatsing, samt ønsker om tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen og samfunnet generelt. Frp sanker 6 poeng totalt, og havner på delt sisteplass med en svak toer.

Les mer: Slik skårer partiene på hvert av de 8 test-områdene

Aktivitetsalliansen er partipolitisk uavhengig, men ønsker at folkehelsepolitikken skal få betydning for høstens stortingsvalg.

– Velgerne har krav på å vite hvilke partier som ønsker å få til noe av betydning for fysisk aktivitet – og hvem som ikke tar dette på alvor, avslutter alliansens talsperson Lars Erik Mørk.

Les også: Fysisk aktivitet kan avgjøre valget

Spinning inne gir motivasjon til sykling ute

I går arrangerte Aktivitetsalliansen Spinningens dag. Over hele landet kunne folk flest teste spinning gratis.  Målet med dagen var å få enda flere i bevegelse, og resultatet var overveldende.

─Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av årets utgave av Spinningens dag. Engasjementet fra treningssentre og deltakere har vært fantastisk. Treningssentrene meldte om glade og spinningslystne deltakere, sier Lars Erik Mørk, talsperson for Aktivitetsalliansen.

Over 110 treningssentre åpnet dørene for gratis spinning på tirsdag, og rundt 10.000 nordmenn deltok på spinning-timer over hele landet.

Fra sofa’n til sykkel’n

En av deltakerne på Spinningens dag var Roy Stadsvik (53). Han spilte ishockey på høyt nivå, men da han la opp ble han sittende stille. Badevekta protesterte først, så sa kona i fra. Spinning inne ble starten på veien tilbake. Nå trener Roy ute også. Målet er sykkelrittet Lillehammer-Oslo.

Det var kona som motiverte ham til å komme i gang.  – Hun hadde mast en stund, og 2. januar 2012 sa jeg ja, hvis du fikser alt, forteller Stadsvik. Dagen etter tok hun ham med på spinning på Gnist Treningssenter på Haslum.  Og siden den gang har han trent systematisk.

Moro for alle

Målet med Spinningens dag er å få flere som sykler til å teste spinning, flere som spinner til å sykle ute og flere som ikke er aktive til å prøve noe nytt.

– Sykling er moro både inne og ute. Våre undersøkelser viser at de som trener inne, også er mer aktive ute. Spinning gir et godt grunnlag for å sykle mer ute, sier Anne Thidemann, direktør i Virke Trening.

Det er Roy Stadsvik et godt eksempel på, den tidligere ishockeyspilleren debuterte i sykkelrittet Bergen-Voss i fjor.

– Det var en utrolig flott naturopplevelse. Jeg ville gjennomføre, men det hadde ikke vært noe gøy med dårlig form. Det motiverte meg til å trene ekstra, avslutter Stadsvik.

Sammen for felles mål

Spinningens dag er et samarbeid mellom Virke Trening, Syklistenes Landsforening og Sportsbransjen.

– Det er sjelden private og frivillige aktører går sammen, men sammen står vi sterkere for å nå målet om å få flere i aktivitet. Vi i Syklistenes landsforening arbeider for at flere skal se på sykkelen som en naturlig transportløsning i hverdagen, og vi mener at spinning inne kan skape mer aktivitet ute, sier Morgan Anderson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Se video fra Spinningens dag 2015 her: 

Mye helse i gang- og sykkelveier

Aktivitetsalliansen møtte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Temaet var gang- og sykkelveier, og ministeren fikk overlevert våre 10 politikertips for bedre folkehelse.

Aktivitetsalliansens tankesmie “Et Friskt Pust” har tidligere utfordret helseminister Bent Høie med 10 ideer til hvordan han kan få folk opp av sofaen.

-Høie lovet å ta med innspillene i arbeidet med ny folkehelsemelding, men siden god folkehelsepolitikk skapes ved helhetlig tenkning bestemte vi oss for å utfordre noen av de andre statsrådene også, derav møtet med Ketil Solvik-Olsen, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Målet med møtet var å presentere Aktivitetsalliansens partnerne og hva vi jobber med, slik at statsråd Solvik-Olsen er godt informert når han skal ta beslutninger eller diskutere ulike tiltak og prioriteringer med de øvrige i regjeringsapparatet.

Det ble et godt møte, med en lyttende statsråd som gjerne ville samarbeide om å markere viktige tiltak for folkehelsa og alliansens hjertesaker.

-Han gav oss honnør for det arbeidet vi gjør, sa en fornøyd Lars Erik Mørk etter møtet.

Invitert tilbake
Hovedfokuset for møtet var gang- og sykkelveier, og en av alliansens partnere, Syklistenes Landsforening, ble invitert til et eget møte med ministeren for å gå nærmere inn på gang- og sykkelveier som satsingsområde. Solvik-Olsen var interessert i å høre alliansens forslag, selv om han i utgangspunktet hadde et klart syn på saken:

-Når det gjelder gang og sykkelveier er jeg fullt klar over behovet, men for meg er det viktigere at vi bygger sykkelvei der det bor flest folk som kan benytte disse, enn å kun fokusere på antall nye kilometer. Det arbeidet er vi i full gang med å utrede, og vil gjerne lytte til innspill fra Aktivitetsalliansen, sa Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen lovte også å stille opp dersom Aktivitetsalliansen ville bruke ham i forbindelse med å synliggjøre folkehelse tiltak.

-Vi heier på politikere som virkelig vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss mer. I dag møtte vi en lyttende og interessert statsråd som sier han vil bidra der han kan. Det heier vi på, men kommer også til å ta ham på ordet, avsluttet Mørk.

Tankesmien: Et Friskt Pust

21.-22.februar møttes 16 unge opinionsledere fra hele landet på Norges Idrettshøgskole for å tenke nytt om fremtidens løsninger knyttet til fysisk aktivitet. Resultatet ble to dager med inspirasjon, livlige diskusjoner og gode ideer, i tillegg til et par oppsiktsvekkende opplysninger om nordmenns aktivitetsvaner.

– Kjenn at dere lever, roper Oddbjørn Alstad engasjert til en forsamling unge talenter mens de konkurrerer i det canadiske ballspillet Omnikin. Som start på en helg hvor temaet er fysisk aktivitet er gymtime en god start.

De 16 deltakerne under 30 år løper rundt i gymsalen og er allerede tydelig engasjert i dagens først aktivitet. Etterpå skal dere morgendagens løsninger for å få folket opp av sofaen. Men altså beina først.

Starten i gymsalen er ikke tilfeldig valgt; å være aktive sammen er en effektiv og morsom måte for deltakerne å bli kjent på, før man begynte på rekken av spennende foredrag med landets fremste kompetansepersoner og personligheter innen fysisk aktivitet.

Sjekk ut video fra arrangementet:

30 minutter er nok
Førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, Elin Kolle, presenterte hvor lite som egentlig skal til for å få en stor helsegevinst av fysisk aktivitet.

– I motsetning til det inntrykket man kan få fra media, er helsegevinsten veldig stor dersom inaktive voksne mennesker er fysisk aktive 30 minutter hver dag. Det betyr ikke at man må trene en halvtime hver dag. Å gå eller sykle til og fra jobb, kombinert med et par stående pauser i løpet av dagen er alt som skal til. Likevel er det nesten ingen som gjør det.

Kolle la frem tall som viser at bare 1 av 5 oppnår det anbefalte aktivtetsnivået på 30 minutter.

– Vi nordmenn anser oss selv som et aktivt folkeslag, men når det kommer til fysisk aktivitet er vi på nivå med amerikanerne. Her må det gjøres to ting. Fysisk aktivitet må prioriteres av politikerne, og det må tenkes nytt og annerledes. Det er derfor dere er her i dag, sa Kolle.

Skylder på det «evige jaget»
Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad forsøkte å forklare noe av grunnen til at folk er latere enn vi bør være. Gjennom arbeidet med å få bedrifter i form har han gjort seg verdifulle erfaringer:

– Dette evige jaget og fokuset på kropp, prestasjon og resultater favner ikke alle. De som ikke føler at de «ideelle» målene er realistiske, er troende til å tenke at fysisk aktivitet rett og slett ikke er noe for dem, sa Kaggestad.

Han mener personlig fremgang er det man skal forholde seg til, hvor man istedenfor å sammenligne seg med andre eller toppidrettsutøvere på TV heller skal utfordre sine egne ferdigheter.

Glede gir motivasjon
Ida Fladen kunne ikke vært mer enig. Gjennom hennes NRK-program Prosjekt Perfekt testet hun i fjor alle trenings- og kostholdstips som media fortalte henne skulle gjøre livet perfekt.

– Det jeg erfarte gjennom mine tre måneder som prøvekanin var at det var de aktivitetene jeg synes var gøy å drive med som gav meg motivasjon, og som jeg har beholdt i etterkant, delte Fladen med forsamlingen.

I tillegg trakk hun frem hvordan de små tingene ofte gjorde de store forskjellene, som å ta knebøy imens man venter på kaffetrakteren.

– Det ser kanskje ikke så smart ut, men det er helt klart morsommere enn å stirre trakteren i senk, og det fungerte for meg, sa Fladen.

Idrettsforsker, akvarellmaler og poppingdanser Halldor Skard trakk også frem gleden av å være i bevegelse i sitt foredrag:

– Folk forbinder ofte fysisk aktivitet med noe de må gjøre, og får ofte høre at de vil bli syke eller overvektige ved å la være. Dette mener jeg er helt feil holdning. Bevegelse og aktivitet skal være gøy og gi glede, og det er nettopp det vi må fokusere på å formidle.

Med hjemmelagde instrumenter utdelt til publikum og lydanlegget på full guffe, fikk Skard tankesmie-deltakerne til å bevege med en letthet som de sent vil glemme.

Små dytt gir store forskjeller
Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg, kjent fra Folkeopplysningen fra NRK og Typisk Deg fra TVNorge, lærte talentene om menneskelig atferd, og hvordan vi reagerer mer dersom vi har noe å tape, enn noe å vinne.

– Dersom vi ble trukket 100 kroner hver gang vi droppet kveldsturen eller den planlagte treningsøkten hadde statistikken for fysisk aktivitet sett temmelig bra ut. Det er kanskje ikke den endelige løsningen på problemet, men indikerer at det finnes andre måter å tenke på om vi skal få folk opp av sofaen, la han til.

8 utfordringer, 8 løsninger
Med god innsikt og inspirasjon til å tenke nytt ble diskusjonen satt i gang i forsamlingen. Etter en stund satt de unge aktivitetslederne igjen med de åtte viktigste utfordringer de ville ta tak i:

1. Hvordan kan vi med nye budskap motivere befolkningen til å være fysisk aktive?
2. Hvordan kan arbeidslivet tas i bruk for å få flere i fysisk aktivitet?
3. Hvordan øke hverdagsaktiviteten i den voksne befolkningen?
4. Hvordan få politikerne til å prioritere tiltak for mer fysisk aktivitet?
5. Hvordan kan vi få flere barn i aktivitet?
6. Hvordan fange opp og påvirke ungdom mellom 16-19?
7. Hvordan kan voksne bli bedre forbilder for dem rundt seg når det gjelder fysisk aktivitet?
8. Hvordan få flere innvandrere i fysisk aktivitet?

Med utfordringene på plass, ble de 16 talentene inndelt i fire grupper som jobbet med å generere nye ideer til løsning på hver problemstilling. Deretter skulle de velge den beste ideen som de skulle utvikle.

– Ved å tenke utenfor boksen og ta tak i mulighetene som ligger der, oppdaget vi at vi kan skape løsninger som ikke krever altfor mye ressurser, sier deltager Hanna Melhus fra Aktivitetsalliansens partner DNT.

Åtteturen
Med sin gruppe tok hun tak i utfordringen knyttet til stillesitting i hverdagen, og presenterte en løsning som tar i bruk nordmenns bruk av hverdagsrutiner.

– En stor del av vår kultur og verdisett er preget av rutiner. Vi spiser lunsj kl. 11, går fra jobb kl. 16, spiser middag kl. 17, ser på barne-TV kl. 18 og ser på Dagsrevyen kl.19. Hvorfor ikke innføre «åtteturen» – å gå tur hver kveld i 30 minutter kl. 20? legger Hanna til.

Åtteturen var ett av til sammen åtte nytenkende løsninger som ble lagt frem ila helgen. Løsningene skal nå videreutvikles før målet er å overrekke dem til helseministeren i løpet av noen få uker.

Talsmann fra Aktivitetsalliansen, Lars Erik Mørk, var veldig fornøyd med arrangementet og de nye forslagene som ble lagt frem.

– Vi så verdien i å la de unge tenke fritt, uten å måtte la seg begrense av det som er utviklet tidligere. Det var tydelig at engasjementet var høyt fra første time, og at vi nå med tankesmien har etablert til kunnskap og innsikt for oss i alliansen som vi uten tvil skal benytte oss av igjen. Kanskje vi en dag har åtteturen og andre nye ideer som en vanlig rutine i vårt samfunn, alt takket være noen kloke hoder som kom sammen denne helgen i februar i 2014.

Drømmer om et aktivt liv, men får det ikke helt til

Mer enn halvparten av Norges befolkning skulle ønske de var mer fysisk aktive, og mange vil være bedre forbilder for menneskene rundt seg. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Er Norge fortsatt søndagstur- og sykle til jobben-nasjonen? Er hele folket i aktivitet på treningssenter eller idrettsbane? Nei, ikke hvis vi skal tro en landsdekkende undersøkelse Sentio har gjennomført for oss i Aktivitetsalliansen nå på forsommeren.

En av tre nordmenn er mindre i aktivitet enn de forventer av seg selv, og over halvparten av befolkningen skulle ønske de var mer fysisk aktive. Nesten hver fjerde nordmann sier selv at de ikke oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat aktivitet hver dag. Mangelen på bevegelse gjør oss til et folk med dårlig samvittighet: Tre av ti i undersøkelsen skulle ønske at de var bedre forbilder for de viktigste menneskene i livet sitt.

Hvorfor er det sånn? Tidsklemma ser ut til å være en viktig faktor. For i undersøkelsen svarer folk under 30 at de er godt fornøyd med aktivitetsnivået sitt – faktisk er unge og studenter mer aktive i hverdagen enn de forventer av seg selv, og de yngste mener selv at de er aktive nok i forhold til anbefalingene fra helsemyndighetene. Men når livet går over i jobb- og småbarnsfasen, går det ut over aktivitetsnivået. Folk i 30-årene er de som ønsker å øke aktivitetsnivået sitt aller mest. Folk som er i jobb oppgir i mindre grad at de har tatt ansvar for egen helse ved måten de er aktive på, og mener også at de ikke er nok fysisk aktive i forhold til de helsemessige anbefalingene.

Aktivitetsalliansen består av syv store aktører innen fysisk aktivitet for voksne. Turistforeningen, Skiforeningen, Virke Trening, Sportsbransjen, Syklistene, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen representerer til sammen mer enn 900.000 nordmenn, og vi jobber sammen for å inspirere til mer fysisk aktivitet i den voksne befolkningen.

Undersøkelsen vi nettopp har fått utført, viser altså at halvparten av oss gjerne vil komme i bedre form. Hva kan motivere til å få det til? Det viktigste arbeidet må gjøres av hver enkelt. Vi i Aktivitetsalliansen er overbevist om at det å etablere langvarige, gode vaner som involverer aktivitet er viktigere for helse og velvære enn kroppsfokus og skippertak før strandsesongen. Derfor har vi utviklet 15 tips til å lykkes med hverdagsaktivitet, disse finnes både på aktivitetsalliansen.no og på facebooksiden vår, «Heia deg!». Å gå eller sykle til jobb, parkere lengst unna butikken når du handler eller sørge for å ha gode gåsko med seg for å utnytte transportetappene er noe av det enkleste.

Vi nordmenn har mye å hente på å motivere hverandre til mer hverdagsaktivitet, være gode forbilder for hverandre og ta i bruk de mulighetene som allerede finnes. For folk er helt klare over at de selv må ta hovedansvaret for sin egen helse, og at tilbudene er tilgjengelige. Nesten to tredeler av de spurte i undersøkelsen vår er godt fornøyde med aktivitetstilbudet i kommunen sin, og 71 prosent mener at trenings- og aktivitetstilbudet der de bor, er lett tilgjengelig. Mer enn halvparten av befolkningen bor dessuten så nær arbeidsplassen sin at de har mulighet til å gå eller sykle til jobben, men bare to av ti gjør det.

Vi i Aktivitetsalliansen vil gjøre alt vi kan for å inspirere til hverdagsaktivitet. Det gjør vi både ved kampanjer som Heia deg! som retter seg mot enkeltpersoner og deres hverdag og gjennom arbeidet vi til sammen gjør lokalt i hele Norge. Aktivitet må være gøy og enkelt! Samtidig vil alliansen fortsette å jobbe for å få politikerne til å tilrettelegge for fysisk aktivitet på alle arenaer. Når folk i 30-årene og folk i jobb er minst fornøyde med egen fysisk aktivitet, er det mye å hente på å legge til rette for å bevege seg på jobben eller i arbeidstida. Her kan politikerne gjennom økonomiske insentiver gjøre det mer attraktivt for arbeidsgiverne å legge til rette for mer fysisk aktivitet. Og du kan gjøre ditt: Gå en tur i dag. Ta med deg en venn. Og snakk med en politiker om hverdagsaktivitet som en del av helsepolitikken når valgkampen kommer. Heia deg!

Tromsøværingene er mest aktive i Norge

Oslo får jumboplassen på listen over de mest aktive storbyene i Norge. Folk i Tromsø og Bergen er mest aktive, viser en fersk undersøkelse.

Mangel på fysisk aktivitet er en av de største helseutfordringene i vår tid. Aktivitetsalliansen jobber for å få flere voksne til å være fysisk aktive. Sentio har på forsommeren gjennomført en landsdekkende undersøkelse på oppdrag fra alliansen. Den viser at Tromsø er den mest aktive storbyen i Norge.

Folk i Tromsø-regionen oppgir i gjennomsnitt at de er aktive i 42 minutter hver dag. Bergenserne har andreplassen med 36 minutter daglig aktivitet, mens folk i Stavanger- og Kristiansandsdistriktet deler tredjeplassen med 35 minutter. På bunnen av lista finner vi Oslo, der befolkningen bare er aktive i 26 minutter daglig. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er 30 minutter moderat fysisk aktivitet daglig eller 3,5 timer ukentlig.

Her er lista over hvor aktive folk i storbyene selv oppgir at de er hver dag:

1. Tromsøområdet 42 minutter
2. Bergensområdet 36 minutter
3. Stavangerområdet 35 minutter
3. Kristiansandsområdet 35 minutter
4. Trondheimsområdet 31 minutter
5. Osloregionen 26 minutter

– Aktivitetsalliansen ønsker å motivere voksne til å bli mer fysisk aktive. Derfor var det naturlig å spørre folk selv om hvor aktive de faktisk er. Vi håper denne undersøkelsen både kan inspirere folk flest til å bevege seg litt mer. I tillegg håper vi denne geografiske oversikten kan være et verktøy for politikerne når de jobber videre for mer aktivitet i sitt nærområde, sier Aktivitetsalliansens talsperson, kommunikasjonsdirektør Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Aktivitetsalliansen består av Den Norske Turistforening, Grete Roede, Virke Trening, Skiforeningen, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen, representerer til sammen om lag 900.000 medlemmer og har gått sammen for å inspirere folk til å bli mer aktive i hverdagen.

Gode hverdagsvaner

– Vi tror ikke folk blir mer aktive av plikt, men av å gjøre små endringer i hverdagen som til sammen blir mye aktivitet. Å gradvis innarbeide gode vaner som gir litt mer bevegelse i hverdagen gir bedre resultater på lang sikt enn skippertak før bikinisesongen, sier Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Undersøkelsen viser også at folk flest oppfatter at de er ganske aktive i hverdagen, og i fire av fem storbyer sier befolkningen at de oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om en halvtime om dagen.

– Vi håper politikerne i alle byene ser dette som en oppmuntring og jobber videre for å tilrettelegge for enkel fysisk aktivitet tilpasset folks hverdagsliv, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen består av et utvalg på 1936 personer fra Norge over 15 år. Utvalget er organisert slik at man får 100 personer fra hvert fylke i Norge. 575 personer ble kontaktet på fasttelefon og 1361 på mobil. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-husets abonnementsdatabase og mobilnumre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet.

Intervjuene ble gjennomført i uke 17-19 i 2013.

Her kan du lese noen av artiklene som har blitt publisert om undersøkelsen så langt:

Side 2
Aftenposten
Adresseavisa
Bergens Tidende

Slik kan politikerne ta folkehelsen på alvor

Mange politikere snakker om å satse på forebyggende helse, men hvem gjør noe med det? Aktivitetsalliansen har utformet ti tips til politikere som vil ta folkehelsen på alvor.

 

Å holde seg i form er et ansvar som ligger på hver og en av oss. Derfor heier vi på voksne folk som tar vare på egen helse og er gode forbilder for sine barn. Samtidig mener vi at både nasjonale og lokale politikere har et ansvar for å føre en helsefremmende politikk, som gjør det lettere å spise sunnere og være mer i aktivitet. Men hvor er disse politikerne? Og vet de hva som skal til for å fjerne hindringer og legge til rette for en sunn og aktiv livsstil?

For å hjelpe dem litt på veien har vi – Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes landsforbund, Grete Roede, Virke Trening, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen – gått sammen i Aktivitetsalliansen for å gi råd om hvordan man kan få det til. Her er våre tips til politikerne:

1) Gjør det lettere å gjøre sunne valg

Vi heier på politikere som virkelig vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss. I dag er det tryggere å kjøre bil enn å sykle, billigere å spise hurtigmat enn frukt og grønt og mer stillesitting enn fysisk aktivitet i skolen.

 

2) Sats på forebygging

Vi heier på politikere som vil hindre at folk blir syke. Det kan de gjøre gjennom å legge til rette for fysisk aktivitet og ved å prioritere folkehelse i budsjettene. I 2009 brukte staten 131,4 milliarder kroner på helse, 102 av disse milliardene gikk til å reparere. Over det samme budsjettet er det satt av 19,1 millioner kroner til «Handlingsplan for fysisk aktivitet». Det brukes altså 6000 ganger mer på reparasjon enn på fysisk aktivitet, selv om vi vet at forebygging er lønnsomt.

 

3) Premiér forbildene og fjern hindringer

Vi heier på politikere som vil gjøre det attraktivt å være fysisk aktiv. De som velger sunt bør premieres, ikke straffes. La for eksempel arbeidsgivere som skaper aktivitetstiltak få økonomisk stimulans. La ansatte slippe å skatte av aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver. La de som bruker egne midler på aktivitet få et motiverende fradrag på selvangivelsen.

 

4) Innfør folkehelsevurdering av vedtak

Vi heier på politikere som klarer å se at all politikk er helsepolitikk. På samme måte som man vurderer fordelings- og miljøeffekter av forslag, må man spørre seg hvordan folks helse påvirkes før vedtak fattes. Vi heier på dem som får fram de reelle samfunnskostnadene og -gevinstene bedre.

 

5) Skjerp kravene i arbeidsmiljøloven

Vi heier på politikere som får arbeidsgiverne med i arbeidet for økt fysisk aktivitet. I følge loven pålegges arbeidsgiver å vurdere mulighetene for å legge til rette for fysisk aktivitet. Vi heier på at arbeidsgiverne skal gå fra vurdering til handling, enten det er som en del av arbeidsdagen eller ved å hjelpe de ansatte i gang på fritiden. Det tjener både den enkelte ansatte, bedriften og samfunnet på.

 

6) Gå foran med et godt eksempel

Vi heier på politikere som bidrar til at egne ansatte blir mer fysisk aktive i eller utenfor arbeidstiden. Som lokalpolitiker er du arbeidsgiver for de ansatte i din kommune eller fylke, mens sentrale politikere er ansvarlig for statens ansatte. Bidra til bedre folkehelse ved å gå foran som en ansvarlig arbeidsgiver!

 

7) Mer fysisk aktivitet i skolen

Vi heier på politikere som gjør barndommen mer aktiv og som vet at tidlig kunnskap om fysisk aktivitet og sunt kosthold øker sjansen for å etablere sunne vaner som varer. Derfor heier vi på betydelig mer fysisk aktivitet i skolen. Det vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller ved å gi alle barn mulighet til å delta. Uteskole, aktiviteter som pedagogisk virkemiddel i flere fag, lengre frimutter med muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet, og samarbeid med lokale lag og foreninger er tiltak vi heier på.

Skolen bør gjennom undervisningen lære hvordan hver og en av oss må ta ansvar for den livsstilen og helsen vi får som følge av ulike valg.

 

8) Flere og bedre gang- og sykkelveier

Vi heier på politikere som gjør det enklere å la bilen stå. Sykling og gåing er de største hverdagsaktivitetene våre. Vi trenger flere sykkelveier, gangveier og turstier som gjør det lettere, tryggere og mer motiverende å sykle eller gå til og fra jobb eller å komme seg ut på kvelden. Politikerne bør heie på syklister og gående!

 

9) Friluftsliv til folket

Vi heier på politikere som gjør avstanden til skog og mark kortere. De beste turene er de som starter hjemme. Reguleringsplanene må se til at ingen bor lenger enn 500 meter fra en gangvei eller turvei. Det må legges til rette for at folk kan bruke skog og mark gjennom gode gå- og sykkelveier, merkede stier og skiløyper.

 

10) Gjør det enklere å få tilgang til utstyr for å prøve en aktivitet

Vi heier på politikere som gjør det enklere å skaffe seg utstyr. En utstyrssentral er et sted i nærmiljøet der utstyr til fysisk aktivitet kan lånes eller leies svært billig. Barn og unge kan dermed prøve nye aktiviteter uten å investere i nytt utstyr. Vi heier på politikere som våger å satse mer på slike ordninger.

 

Aktivitetsalliansen lover å heie på alle politikere som tar folks helse på alvor. I mellomtiden venter vi spent på å se hvilke politikere som blir med i heiagjengen.

 

Skrevet av Aktivitetsalliansen ved:

Kristin Krohn Devold, Den Norske Turistforening

Bente Lier, Skiforeningen

Anne Thidemann, Virke Trening

Bård Kristiansen, Sportsbransjen

Jeanette Roede, Grete Roede

Rune Gjøs, Syklistenes landsforening

Lars Erik Mørk, Gjensidigestiftelsen

Heia deg i sommer!

Du trenger ikke løpe maraton, sykle Birken eller bestige Galdhøpiggen for å være et forbilde for barna dine. Ta dem med på ski, sykkeltur, treningssenter eller gå en tur i skogen. Det viktigste du kan gjøre for å gi barna dine gode vaner, er å ta dem med på aktiviteter dere kan gjøre sammen. 

Mangel på fysisk aktivitet og dårlig kosthold er den største helsetrusselen i vår del av verden. Særlig ser vi at barn og unge blir stadig mindre aktive og stadig tyngre. Helsedirektoratet la nylig fram en rapport som viser at dagens 15-åringer sitter for mye stille og er i alt for liten grad fysisk aktive. I løpet av de siste 5 årene har 15-åringene blitt mindre aktive. Det er særlig jentene som sitter for mye stille.  Norske 6-åringer sitter i gjennomsnitt stille i 6,5 timer om dagen, mens 15-åringene er stillesittende i 9,5 timer.

Sitter 8-åringen foran PCen eller TV fra de kommer hjem fra skolen til de går og legger seg, kan du ikke bli overrasket om han/hun heller ikke er særlig aktiv som 14-åring. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er inaktivitet den viktigste årsaken til svekket helse. 950 000 nordmenn regnes i dag som fysisk inaktive, det koster samfunnet 4 milliarder kroner årlig. Vi sitter oss syke, noe som merkes både på helsebudsjettene og den enkeltes livskvalitet.

Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Virke Trening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen har gått sammen i Aktivitetsalliansen for å fremme nordmenns helse. Vårt mål er å motivere hele landet til mer fysisk aktivitet og et sunnere kosthold. Vi sier «heia deg» til alle som kommer seg opp av sofaen og deltar.

Vi er først og fremst rollemodeller for våre barn gjennom det vi gjør i praksis og ikke det vi bare snakker om. Derfor må du selv komme deg opp av sofaen og ta med barna på aktiviteter, det er bra både for deg selv og ungene. I hele landet finnes det mange fine løyper i skog og mark, som kan brukes både sommer og vinter. Skiforeningen har for eksempel nå fått 53 nye sykkelruter i Markadatabasen. Her finnes det muligheter både for dem som vil legge ut på langtur fra Moss til Gjøvik og for de som har lyst på en kort sykkeltur med barna på søndag formiddag. Tilsvarende finnes det enormt mange merkede og oppkjørte skiløyper om vinteren. Det er muligheter både for gammel og ung, for de som trener daglig og de som bare vil ta seg en hyggetur en gang i blant.

Mange tror at du må være like vant til livet i villmarka som Lars Monsen for å begi deg ut på tur i fjellet. Det er ikke tilfellet. Den Norske Turistforening har 480 hytter og nesten 20 000 kilometer merkede ruter over hele landet, som venter på deg. I år har DNT også samlet og publisert over 1000 turforslag i nærområdene til de største byene, som nå ligger tilgjengelig for alle på UT.no. Finn en rute som passer for din familie og legg ut på en tur som garantert gir gode opplevelser for både barn og foreldre.

Det finnes også mange gode alternativer for de som har lyst til å reise ut av landet i ferien. Ta båten til København eller fly til Amsterdam og legg ut på en fantastisk sykkeltur med barna.  Å sykle i Danmark eller Nederland har den åpenbare fordelen at det stort sett er flatt. Dessuten har man i disse landene et meget godt utbygget sykkelveinett, som kan være et godt eksempel å følge for norske politikere.

Fysisk aktivitet handler ikke bare om hva dere gjør i ferien eller i helgene. Like viktig er det å tenke gjennom hvordan man i hverdagen kan bidra til å få mosjon gjennom de daglige rutinene. Å gå eller sykle til jobb og skole, gjør at man får «gratis trening» i hverdagen. På samme måte får man mye igjen for å legge opp et sunt og godt hverdagskosthold. Det er viktig å lære barna gode matvaner. Sende med en matpakke med grovt brød på skolen og kutte ned på brus og søtsaker i ukedagene.

Noen voksne har vanskeligheter med å finne tid til trening i en travel hverdag. På landets mange treningssentre har man mulighet til både gruppetimer og egentrening både tidlig om morgenen, midt på dagen eller sent om kvelden, slik at man kan tilpasse treningen til eget tidsskjema. En annen svært god mulighet er å ta med barna på det du gjør, enten det er på ski om vinteren eller joggetur om sommeren. Mange treningssentre har også fått egne leke/aktivitetsrom for barna, mens foreldrene trener.

Vi tror alle har tid og mulighet til å være i fysisk aktivitet, hvis de vil. Til de som ikke bare vil, men som får det til, sier vi «heia deg!»

 

Aktivitetsalliansen:

Gjensidigestiftelsen v/Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef

Den Norske Turistforening v/Kristin Krohn Devold, generalsekretær

Virke Trening v/Anne Thidemann, direktør

Skiforeningen v/Bente Lier, generalsekretær

Syklistenes Landsforening v/Hulda Tronstad Nydal, informasjonssjef

Sportsbransjen v/Ole Petter Bratlie, kommersiell leder

Grete Roede v/Jeanette Roede, kommunikasjonssjef

For få folkehelse-løfter fra Gahr Støre

Aktivitetsalliansen heier på folkehelsemeldingen Jonas Gahr Støre presenterte 26. april, men savner konkrete planer for å få folk i fysisk aktivitet.

 

Alliansen mener det er bra at regjeringen løfter forebygging til toppen av dagsordenen. Folkehelsemeldingen fastslår verdien av forebyggende arbeid, både for befolkningens helse og besparelsen på helsebudsjettene.

 

«Vurderer» for mye

– Det er mye bra i meldingen. Vi er glade for signalene om satsing på tur- og sykkelstier, behovet for en strategi for aktivt friluftsliv og det positive eksemplet om at maks 500 meter til merket tursti bidrar til å øke aktivitetsnivået, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

 

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av Den norske turistforening, Virke Trening, Skiforeningen, Grete Roede, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen. De jobber sammen for å få flere nordmenn til å bli fysisk aktive, og representerer til sammen 900.000 medlemmer fra både frivillig og privat sektor.

 

– Vi heier på regjeringens ønske om bedre måleparametre for fysisk aktivitet og forebyggende arbeid. Det er bra at regjeringen vil samarbeide både med næringslivet og frivillige organisasjoner. Men hva vil Jonas faktisk gjøre? spør Mørk.

 

Han har funnet ut at ordet «vurdere» brukes 120 ganger i meldingen. Den sier derimot lite konkret om hvordan Norge skal få flere i aktivitet. Aktivitetsalliansen foreslår for eksempel å etablere utstyrssentral på skoler og legge opp til at mer fysisk aktivitet i skolen betyr at barna skal ut på tur i nærmiljøet. De vil se konkrete planer for å få flere til å velge gange eller sykkel til transport og gjøre det økonomisk attraktivt for arbeidsgivere å legge til rette for aktivitet for arbeidstakerne.

 

Savner økonomiske muskler

Hvis alle gode krefter skal bidra, må det bli lønnsomt å få flere til å nærme seg aktivitetsnivået Helsedirektoratet anbefaler, mener alliansen.

 

– Vi synes det er merkelig at Gahr Støre ikke viser større vilje til å ta i bruk økonomiske virkemidler i folkehelsepolitikken. Når regjeringen ønsker å samarbeide med næringslivet og de frivillige, synes vi de skal forplikte seg til større løft selv. Aktivitetsalliansen stiller gjerne opp til folkehelsedugnad, det er bare å fortelle oss når og hvor vi skal møte opp. Men da forventer vi også at det offentlige vil gjøre sitt. Nå får Jonas slutte å vurdere og følge opp melding med handling, sier Aktivitetsalliansens talsperson Lars-Erik Mørk.

 

Aktivitetsalliansens talsperson Lars Erik Mørk kan gjerne kontaktes for ytterligere kommentarer. Han nås på mobiltelefon 922 01 133. 

Vil gjøre Navarsete til folkehelse-forkjemper

Det norske folk har talt: Flere sykkelveier, skilting og belysning av turstier og bilfrie sentrumsgater kan få folk til å bli mer fysisk aktive. Nå vil Aktivitetsalliansen ha kommunalminister Liv Signe Navarsete med på laget.

Aktivitetsalliansen har samlet inn forslag fra hele landet om hva som hinder fysisk aktivitet i befolkningen. Tirsdag tok alliansen med seg kommunalministeren på bysykkeltur og overrakte henne de syv viktigste tipsene til hva kommunepolitikere kan gjøre for å få folk mer aktive. De håper å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere landet over.

 

Samlet inn folkets beste tips

– Vi vet at det kan være utfordrende for lokalpolitikere rundt om i Norge å finne ut hvilke tiltak som vil være mest effektive for å få folk til å bevege mer på seg, men vi tror folk selv vet mye om hva som vil inspirere dem til å bli mer aktive, sier Lars-Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Mangel på fysisk aktivitet er et av de største problemene i Helse-Norge.  Nå vil Aktivitetsalliansen hjelpe lokalpolitikerne – med god drahjelp fra Ola og Kari Nordmann.  Kampanjen «Heia Kommunen Min!» har samlet folkets viktigste innspill.

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av sju store aktører innen aktivitet for voksne: Den norske turistforening, Syklistenes Landsforening, Skiforeningen, Grete Roede, Sportsbransjen, Virke Trening og Gjensidigestiftelsen. Siden i fjor har alliansen jobbet for å få folk til å være mer fysisk aktive. Alliansen heier på alle politikere som vil gjøre det lettere for folk å være fysisk aktive. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer der folk bor. Derfor laget Aktivitetsalliansen nettsiden www.aktivitetsalliansen.no og inviterte folk fra hele landet til å komme med tips til hva som hindrer fysisk aktivitet der de bor. Hittil har de fått inn rundt 250 forslag.

Styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforeningen og informasjonssjef, Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening er begge svært glad for at ønsket om bedre tur- og sykkelveier er et gjennomgående ønske.

 

Alle departementer driver helsepolitikk

– Mange temaer går igjen i forslagene, uavhengig av sted eller fylke. Derfor synes vi det var flott at kommunalministeren ville ta i mot noen av de viktigste forslagene og hjelpe oss med å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere over hele landet til å utforme tiltak som virker der folk bor, sier Mørk.

Kampanjen viser at alle departementer og kommuner driver folkehelsepolitikk. Aktivitetsalliansen håper kommunalministeren formidler listen til kolleger i relevante departementer og til sine samarbeidspartnere i kommunesektoren, slik at de kan ta dem med seg både i utforming av politikk og budsjetter. I tillegg vil Aktivitetsalliansen sende listen til lokalpolitikere over hele landet.

– Dette handlar om folkehelse. Det er viktig å legge til rette for dei som likar best gå- eller sykkelturar, og ikkje berre dei som driv med organisert idrett. Sjølv brukar eg sykkelen til og frå jobb så ofte eg kan, og har nett teke han fram att etter vinteren, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Aktivitetsalliansen.

 

De sju viktigste innspillene

Her er folkets viktigste innspill til hva lokalpolitikere kan gjøre for å legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet i befolkningen:

 

1: Flere turstier og sykkelveier

2: Bedre belysning i løypene og turstiene

3: Flere aktivitetsparker for barn og voksne

4: Bilfrie sentrumsgater

5: Oppgradere klubbhus

6: Bedre tilrettelegging for syklister

7: Bedre informasjon om turtilbudene i landet

 

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Virke Trening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen. Sammen jobber de for å inspirere folk til å bevege seg og til å hjelpe politikerne til å fjerne hindringer for fysisk aktivitet i hverdagen. Alliansen representerer til sammen 900.000 medlemmer