Visste du at 9 av 10 som melder seg inn på et treningssenter i januar fortsetter å være aktiv minst en gang i uka? Undersøkelser fra Aktivitetsalliansens partner Virke Trening viser at trening inne også bidrar til at nordmenn kommer seg ut i naturen oftere. Aktivitetsalliansen er opptatt av at voksne finner en aktivitet som

Stadig flere godt voksne har lyst å gå på tur i skog og fjell viser ferske medlemstall fra Aktivitetsalliansens partner Den Norske Turistforening. Det er første gang organisasjonen har 60 000 medlemmer over 60 år. Med varme klær og riktig utstyr kan du også bli med på tur! – De siste fem årene har vi

TOP