Torsdag 3. mars avsluttet Aktivitetsalliansen sin Norgesturné i Tromsø. Foran et sprengfullt auditorium ble “Aktivitet som medisin” debattert med høy temperatur og stort engasjement, både fra panelet og fra studentene.

Aktivitet på dagsorden
I 2016 setter Aktivitetsalliansen «Aktivitet som medisin» i fokus, der målet er å skape mer bevissthet om hvordan fysisk aktivitet kan brukes mer i forebygging og behandling. Dette blir belyst gjennom paneldebatter i de fire byene som tilbyr legeutdannelse i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø), og siste by ut var Tromsø. Målgruppen er primært morgendagens leger som snart skal ut og praktisere det de har lært gjennom mange års utdannelse og annet helsepersonell. Medarrangør i Tromsø var Norsk medisinstudentforening Tromsø.

Ikke så ille som man skal ha det til
Også i Tromsø var det et sammensatt panel, med studentene Amund Henden Hjerpbakk og Tor Ola Solberg, kardiolog Henrik Schirmer, lege for A-landslaget i fotball Jorid Degerstrøm samt de faste deltakerne Mona Kjeldsberg fra Exercise is medicine og treningsekspert Yngvar Andersen.

Etter innledningen var det Schirmer som startet debatten ved å peke på statistikk som viser nedgang i antall pasienter som blir diagnostisert med hjerte- og karsykdommer, og at nordmenn på landsbasis hadde jevnt over god helse. Han var opptatt av å se lyst på fremtiden, og at man har tid til å skape de endringene som trengs for å bedre den norske folkehelsen.

– Kreft tar de unge, mens hjerte- og karsykdommer tar de eldre. Her er det et enorm potensial, for vi har tid til å skape endring.
(Henrik Schirmer)

Henrik Schirmer under debatten

Fastlegene er i en unik posisjon
Mona Kjeldsberg fra Exercise is Medicine påpekte at fastlegene er i en helt annen situasjon enn spesialistene på sykehuset, ofte preget av kort tid med hver pasient. Hun presiserte at Schirmer behandlet en begrenset gruppe som allerede har blitt syke, mens fastlegene har mulighet til å forebygge denne sykdommen om man lykkes i å få pasienten i gang med fysisk aktivitet.  – Målet må være å henvise enda færre til Henrik, slik at han ikke trenger å behandle pasienter som ikke har behov for å være der, forklarte Kjeldsberg.

Livsstilsendringer er vanskelig, og de tar tid
Landslagslege Jorid Degerstrøm var opptatt av å belyse hvor vanskelig det er å skape en omfattende endring i pasientenes hverdag: – Jeg jobber mye med idrettsutøvere, og det krever mye oppfølging og motivasjon. Ønsker man en varig endring, må man følge menneskene tett. Det er svært vanskelig om man treffer pasientene sine tre ganger i året, forklarte hun. Degerstrøm etterspurte i tillegg bedre samarbeid gjennom tverrfaglighet, noe som også var en sentral del av debatten i Oslo.

Panelet under debatten. (Foto: Aktivitetsalliansen)

Et enkelt valg, men en tøff realitet
Et av innleggene som gjorde sterkest inntrykk, kom fra en som hadde fått kjenne på disse utfordringene i sin egen hverdag: Ann Marit Berntsen slet med høyt blodtrykk og dårlig helse grunnet inaktivitet og mye stillesitting i sofaen. Legen hennes påpekte imidlertid den høye vekten og de dårlige prognosene hennes, og henviste henne til Universitetetsyskehuset Nord-Norges klinikk for sykelig overvekt. Gjennom Stamina Helse og Trening i Tromsø har Berntsen fått den oppfølgingen hun trengte for å komme i gang med livsstilsendringen. Gjennom systematisk trening og livsstilsendring har vekten blitt markant redusert, og hun har i tillegg sluttet på blodstrykksmedisin:
– Legen reddet livet mitt, sa hun tydelig beveget til salen sammen med sin kontaktperson, Hilde Anita Sandvoll, fra Stamina.

Ann Marit Bertsen og Hilde Anita Sandvoll. (Foto: Aktivitetsalliansen)

Vi takker for en fantastisk turné med Aktivitet som medisin
Aktivitetsalliansen og Aktivitet som medisin vil takke alle samarbeidspartnere og de som har møtt opp på debattene. Vi er glade for alt engasjement rundt tematikken, og gleder oss til å jobbe mer med å øke bevisstheten om Aktivitet som medisin blant dagens og morgendagens leger, pasientene og helsepolitikere . I mellomtiden anbefaler vi alle å følge saken på www.aktivitetsommedisin.no, og på vår Facebook-side for nyheter og mer informasjon.

mandag, 07 mars 2016