Legestudenter vedtok historiske formuleringer på landsstyremøtet.

Norsk medisinerstudentforening (NMF) og Aktivitetsalliansen avsluttet nylig Norgesturneen med paneldebatter om Aktivitet som medisin i Trondheim, Bergen, Oslo og Tromsø. Debattene har bidratt til stort engasjement blant studentene for å få fysisk aktivitet i forbygging og behandling inn på timeplanen.

10. april vedtok NMFs landsmøte i Tromsø historiske formuleringer som viser at medisinstudentene mener alvor:

Under kapitlet «medisinsk grunnutdanning»:
Norsk medisinstudentforening mener at helsepersonell skal kjenne til de sykdomsforebyggende og behandlingsmessige effektene av fysisk aktivitet, og hvordan bidra til at pasienter og befolkningen kan bli mer fysisk aktive.

Under kapitlet «nasjonal helse»
Norsk medisinstudentforening mener helsepersonell i større grad må bruke fysisk aktivitet som et behandlingsalternativ.

Punktene kom i stand etter innspill fra NMF Oslo. Formuleringene er et tydelig signal om at NMF nå ønsker å få aktivitet som medisin inn på timeplanen på de ulike lærestedene.

I debatt-turneen og mediesaker de siste ukene hat det kommet frem at legestudentene selv ikke føler at de lærer nok om aktivitet som medisin. I følge studentene selv har dette nærmest blitt en liten “snakkis”. Gjennom studiet får de vite at trening er bra, uten at de får vite hvorfor eller hvordan. Det nevnes for ofte i bisetninger, og har aldri vært skikkelig i fokus. Før nå.

Bra oppmøte da Aktivitet som medisin gjestet Tromsø tidligere i vinter.

Stort engasjement blant studentene
Leder for Norsk medisinforening Oslo, Emma Lengle, var svært fornøyd med landsmøtet på Tromsø og de nye endringene som nå har kommet på plass. Hun er opptatt av at det per i dag få undervisningstimer viet til fysisk aktivitet som behandling i løpet av medisinstudiet:

-Fysisk aktivitet har en dokumentert positiv effekt på en rekke sykdommer, men undervisningen følger dessverre ikke opp tilstrekkelig. Grunnlaget for at leger skal kunne bruke dette som en behandlingsmulighet er dermed ikke tilstede, og det ønsker vi å gjøre noe med.
(Emma Lengle)

Emme Lengle, leder MNF Oslo

Emme Lengle, leder MNF Oslo

Med endringene er aktivitet som medisin et godt stykke nærmere en plass på læreplanen.

– Responsen rundt å få med et punkt om fysisk aktivitet som medisin var positiv, og det ble stemt inn to punkter på temaet. Det var viktig for oss å få dette i vårt politiske måldokument, da dette betyr at vi som forening kan stå bak dette, forklarer Lengle.

Elevene selv ønsker endringene
Selv håper Norsk medisinforening i Oslo at uttalelsene rundt tematikken vil være med på å skape diskusjoner og engasjement rundt temaet: – Vi er de norske medisinstudentenes største stemme. Mitt inntrykk er også at mine medstudenter vil lære mer om dette, og da mer konkret opplæring i hvordan man skal bruke fysisk aktivitet som lege, forteller hun.

Med tanke på dagens situasjon er Lengle klar på at MNF Oslo ikke synes utdanningen er tilstrekkelig. – Vi får en kort introduksjon i de positive sidene ved fysisk aktivitet, men det stopper der. En sammenligning er om vi hadde en time hvor vi fikk høre om fordelene ved å gi medisiner, men aldri fikk undervisning i farmakologi. Vi utdanner leger som ikke har grunnlaget på plass for å kunne anbefale fysisk aktivitet på en faglig god måte, avslutter hun.

Aktivitetsboka som brekkstang
I 2009 fikk alle fastleger i Norge tilsendt Aktivitetshåndboka i posten, som et supplement til felleskatalogen, som inneholder listen over alle tillate medikamenter som kan brukes til forebygging og behandling. Boka fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente, og tilbakemeldinger viser at boka har vært relativt lite kjent og brukt blant allmennlegene.

– For å blåse mer liv i bokas rolle som verktøy i fastlegens hverdag trykket Aktivitetsalliansen opp boken på nytt etter avtale med Helsedirektoratet og sendte den ut til 1600 nye allmennleger etter 2009 og 650 studenter som går sisteåret på medisinstudiet i Norge, sier Aktivitetsalliansens talsperson Lars Erik Mørk. Nå skal Aktivitetshåndboken brukes for å hjelpe leger å skrive ut trening og fysisk aktivitet på blå resept, i stedet for medikamenter.

onsdag, 20 april 2016