Aktivitetsalliansen heier på folkehelsemeldingen Jonas Gahr Støre presenterte 26. april, men savner konkrete planer for å få folk i fysisk aktivitet.

 

Alliansen mener det er bra at regjeringen løfter forebygging til toppen av dagsordenen. Folkehelsemeldingen fastslår verdien av forebyggende arbeid, både for befolkningens helse og besparelsen på helsebudsjettene.

 

«Vurderer» for mye

– Det er mye bra i meldingen. Vi er glade for signalene om satsing på tur- og sykkelstier, behovet for en strategi for aktivt friluftsliv og det positive eksemplet om at maks 500 meter til merket tursti bidrar til å øke aktivitetsnivået, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

 

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av Den norske turistforening, Virke Trening, Skiforeningen, Grete Roede, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen. De jobber sammen for å få flere nordmenn til å bli fysisk aktive, og representerer til sammen 900.000 medlemmer fra både frivillig og privat sektor.

 

– Vi heier på regjeringens ønske om bedre måleparametre for fysisk aktivitet og forebyggende arbeid. Det er bra at regjeringen vil samarbeide både med næringslivet og frivillige organisasjoner. Men hva vil Jonas faktisk gjøre? spør Mørk.

 

Han har funnet ut at ordet «vurdere» brukes 120 ganger i meldingen. Den sier derimot lite konkret om hvordan Norge skal få flere i aktivitet. Aktivitetsalliansen foreslår for eksempel å etablere utstyrssentral på skoler og legge opp til at mer fysisk aktivitet i skolen betyr at barna skal ut på tur i nærmiljøet. De vil se konkrete planer for å få flere til å velge gange eller sykkel til transport og gjøre det økonomisk attraktivt for arbeidsgivere å legge til rette for aktivitet for arbeidstakerne.

 

Savner økonomiske muskler

Hvis alle gode krefter skal bidra, må det bli lønnsomt å få flere til å nærme seg aktivitetsnivået Helsedirektoratet anbefaler, mener alliansen.

 

– Vi synes det er merkelig at Gahr Støre ikke viser større vilje til å ta i bruk økonomiske virkemidler i folkehelsepolitikken. Når regjeringen ønsker å samarbeide med næringslivet og de frivillige, synes vi de skal forplikte seg til større løft selv. Aktivitetsalliansen stiller gjerne opp til folkehelsedugnad, det er bare å fortelle oss når og hvor vi skal møte opp. Men da forventer vi også at det offentlige vil gjøre sitt. Nå får Jonas slutte å vurdere og følge opp melding med handling, sier Aktivitetsalliansens talsperson Lars-Erik Mørk.

 

Aktivitetsalliansens talsperson Lars Erik Mørk kan gjerne kontaktes for ytterligere kommentarer. Han nås på mobiltelefon 922 01 133. 

tirsdag, 25 juni 2013