Hver femte velger mener politisk satsing på fysisk aktivitet i stor grad vil avgjøre hvem de stemmer på. Aller viktigst er det for Venstres velgere. Frps velgere bryr seg minst.

Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat, utført på vegne av Aktivitetsalliansen. Et landsrepresentativt utvalg av befolkningen (n=1019) er intervjuet om folkehelsepolitikk knyttet til fysisk aktivitet. Her er hovedfunnene:

* 49 % av befolkningen oppgir at politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet er viktig eller svært viktig

* 18 % mener det vil påvirke hvilket parti de stemmer på i stor eller svært stor grad.

* Venstres velgere er klart mest opptatt av fysisk aktivitet, mens Frps velgere er minst opptatt av dette.


– I forhold til Aktivitetsalliansens test av partiprogrammene kan det se ut som flere partier har undervurdert hvor viktig fysisk aktivitet er for velgerne deres, sier talsperson for Aktivitetsalliansen, Lars Erik Mørk.

– Dette gjelder spesielt Venstre, KrF, Senterpartiet og Høyre, som har flere mangler i programmet i forhold til hva velgerne synes å forvente seg, sier Mørk.

Les også: Aktivitetsalliansens 10 tips til politikerne

Venstres velgere sprekest?

På spørsmålet “Hvor viktig er det at det føres en politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet?” svarer hele 70 % av Venstres velgere at dette er viktig i stor eller svært stor grad. Dette er godt over snittet på 49 %. Nederst finner vi Frps velgere med 33 %. For komplett oversikt, se grafikk og punktliste nedenfor (DN grafikk, full sak i DN 07.09.17).

Grafikk Norstat-undersøkelsen - grafikk DNGrafikk: Viktigheten av at det føres en politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet, fordelt på partipreferanse:

1. Venstre 70 %
2. KrF 61 %
3. Sp 59 %
4. SV 58 %
5. Ap 53 %
6. MDG 51 %
7. Rødt 49 %
8. Høyre 49 %
9. Frp 33 %
10. Ikke oppgitt parti 29 %

Folkehelse undervurdert i valgkampen

Hele 18 % oppgir at politikken rundt fysisk aktivitet vil påvirke hvilket parti de stemmer på i stor eller svært stor grad.

– Dette tyder på at fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse er underkommunisert i valgkampen målt mot hvor viktig det er for velgerne, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen

– Politikerne er veldig opptatt av sykehus og reparasjon, men glemmer forebygging, selv om man har gode regnestykker på at det lønner seg stort på lengre sikt, sier Mørk.

Les også: Hvilket partiprogram er sprekest?

Sju områder målt – skole, turmuligheter og sykkelveier viktigst

I følge Norstat-tallene er det tildels høy oppslutning i befolkningen om alle de syv områdene som er undersøkt. Fysisk aktivitet og kosthold i skolen kommer ut som soleklart viktigst å satse på med hele 86 % oppslutning i befolkningen.
Også her er Venstres velgere ekstra engasjerte med 97 % oppslutning, fulgt av Sp og Ap. Mdg havner overraskende nederst med 67 %.

1. Fysisk aktivitet og kosthold i skolen 86 % *
Venstre 97 %
Sp 92 %
Ap 90 %
SV 89 %
Krf 84 %
Høyre 83 %
Rødt 81 %
Frp 77 %
Mdg 67 %

* Andel av befolkningen som mener følgende satsingsområder er viktige i stor eller vært stor grad:
(Hovedtallet angir andel av alle spurte, partipreferanse av dem som oppgav dette)

Krfs velgere ivrigst på tur

Turmuligheter der folk bor, gang- og sykkelveier og aktivitet som medisin scorer alle høyt i befolkningen, der over 75 % sier dette er viktig å satse på i stor eller svært stor grad. Krfs velgere er mest engasjerte i både turmuligheter der folk bor og utbygging av gang- og sykkelveier.

Venstre er mest i takt med egne velgere innen Aktivitet som medisin. Partiet vant nemlig Aktivitetsalliansens test av partiprogrammene på dette området, samtidig som partiets velgere er den mest engasjerte velgergruppen på dette punktet.

2. Turmuligheter der folk bor 77 %
KrF 90 %
Venstre 87 %
Ap 82 %
SV 81 %
Sp 80 %
Rødt 77 %
Mdg 76 %
Høyre 73 %
Frp 64 % 

3. Gang- og sykkelveiutbygging 76 %
KrF 94 %
SV 93 %
Venstre 84 %
Rødt 82 %
Sp 81 %
Mdg 80 %
Ap 79 %
Høyre 70 %
Frp 58 % 

4. Fysisk aktivitet som medisin 75 %
Venstre 88 %
Krf 83 %
Sp 81 %
Rødt 80 %
Mdg 79 %
Ap 78 %
SV 77 %
Høyre 74 %
Frp 62 %

Les også: Hvilket partiprogram er sprekest?

Utlån av utstyr viktigst for Rødts velgere

Innenfor kategorien utlån av utstyr, som blant handler om flere og bedre utstyrsentraler, er det Rødts velgere som setter saken saken høyest med 68 %, tett fulgt av SV og Mdg. Høyres velgere er minst opptatt av dette, kun 32 % mener utlån av utstyr er viktig.

5. Utlån av utstyr 44 %
Rødt 68 %
SV 59 %
Mdg 58 %
Krf 50 %
Venstre 46 %
Ap 45 %
Sp 44 %
Frp 37 %
Høyre 32 %

Borgerlig fløy i utakt på skatt

Velgerne til skattelettepartiene Høyre og Frp er ikke overraskende opptatt av å fjerne skatt på trening, med henholdsvis 46 og 44 prosent oppslutning, men den største andelen av engasjement i denne saken står Venstres velgere for med 48 %.

Det er et lite paradoks at ingen av disse partiene tar til ordet for å bli kvitt dette treningshinderet, men derimot Krf, som har dette programfestet. SVs velgere scorer lavest på dette punktet, men nesten en av tre av partiets velgere vil likevel ha bort treningsskatten.

6. Fjerning av skatt på trening 41 %
Venstre 48 %
Høyre 46 %
Frp 44 %
Mdg 43 %
Ap 41 %
Sp 37 %
Rødt 31 %
Krf 30 %
SV 29 %

MDG-ere mest opptatt av design

Miljøpartiet de grønnes velgere skiller seg ut i undersøkelsen ved å være den velgergruppen som er mest opptatt av aktiv arkitektur og design. Hele 62 prosent av MDG’erne er opptatt av dette i stor grad. Her noterer Sps velgere seg sin eneste jumboplassering med 33 prosent.

7. Aktiv arkitektur og design 40 %
Mdg 62 %
Krf 59 %
Venstre 57 %
SV 52 %
Rødt 51 %
Ap 42 %
Høyre 38 %
Frp 34 %
Sp 33 %

Les mer: Aktivitetsalliansens 10 tips til politikerne

Les også: Hvilket partiprogram er sprekest?

onsdag, 07 september 2016