Skatt på trening, turstier der du bor og sunnere kosthold i skolen. Hvilket politisk parti kommer best ut i Aktivitetsalliansens folkehelsetest? Les resultatet i din regionsavis.

Her publiseres testen:

Aktivitetsalliansens folkehelsetest publiseres fra og med i dag i landets største regionsaviser – både på papir og nett:

NETT (NB: krever abonnement):
– Aftenposten: https://tinyurl.com/y7ytqv5s
– BThttps://tinyurl.com/ybvm35da 
– Adresseavisenhttps://tinyurl.com/y86mvpx3
– Stavanger aftenbladhttps://tinyurl.com/y95kfz5n
– Fædrelandsvennenhttps://tinyurl.com/y8bqd6jc

PAPIR:
Fredag 11.08: BT, Adressa, Sunnmørsposten
Lørdag 12.08: Stavanger Aftenblad
Mandag 14.08: Fædrelandsvennen

Slik er testen gjennomført:

Alle de åtte partiene som sitter på Stortinget ble forhåndsvarselet før landsmøtene sine i vår om at testingen ville finne sted.
Alle partier er kontaktet minst to ganger på forhånd for sikre at vi har vurdert oppdaterte partiprogrammer.
Det er teksten i partiprogrammene som er vurdert, og vi har valgt å fokusere på følgende åtte områder:

Disse 8 områdene er vurdert:

1: Satsing på fysisk aktivitet og sunt kosthold i skolen
2: Gang- og sykkelveiutbygging
3: Bruk av reguleringsplaner – som kan se til at ingen bor lengre enn 500 meter fra en gangvei eller turvei
4: Tilrettelegging for aktiv arkitektur og design – som gjør det lettere å være naturlig aktiv i hverdagen
5: Fjerning av skatt på trening – et unødvendig hinder for arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker å bidra til mer fysisk aktivitet
6: Tilgang til utstyr – utlån til dem som vil prøve først, eller som ikke har mulighet til å skaffe utstyret selv
7: Aktivitet som medisin – fysisk aktivitet og helse inn på medisinstudiet, fysisk aktivitet fremfor medikamenter der det er et reelt alternativ
8: Folkehelsevurdering av vedtak – så man velger det sunneste alternativet under ellers like vilkår

I vurderingen av de enkelte områdene har vi lagt vekt på hvor konkret partiet er på hva de skal gjøre, og hvordan de skal kunne nå sine mål på de aktuelle områdene.

Målet med testen er for å vise hvilke partier som tar fysisk aktivitet på alvor, og gjøre deg som velger bevisst på dette.

Derfor er testen viktig:

Inaktivitet og overvekt blir vår største helseutfordring i årene som kommer. Bare halvparten av 15-åringene har et anbefalt aktivitetsnivå, mens kun hver femte voksen er aktiv nok.

Det er så alvorlig at vi trenger konkrete handlinger, og politikerne kan bidra ved å fjerne hindringer – og legge til rette for at folk kan ha en sunn og aktiv livsstil.

Aktivitetsalliansen er partipolitisk uavhengig, men ønsker at folkehelsepolitikken skal få betydning for høstens stortingsvalg.

– Vi mener velgerne har krav på å vite hvilke partier som virkelig ønsker å få til noe av betydning for fysisk aktivitet – og hvem som eventuelt ikke tar dette på alvor, sier talsperson i Aktivitetsalliansen Lars Erik Mørk (bildet).

– Derfor vil vi teste i hvilken grad de ulike partiene i sine partiprogrammer legger opp til å jobbe aktivt for mer fysisk aktivitet. Testresultatene vil vi dele med velgerne før høstens valg, sier Mørk.

larserik-bw

Våre tips til politikerne:

Selve testen vil bli bredt dekket i riksmediene og publisert på vår Facebook-side Heia Deg!  i august. Inntil da kan du lese mer om hvilke tips vi har til politikerne innen fysisk aktivitet og kosthold:

søndag, 01 januar 2017