Lørdag 26. april møtte Aktivitetsalliansens tankesmie “Et Friskt Pust” helseminister Bent Høie for å overrekke sine ti helt nye ideer til hvordan han kan få folk opp av sofaen. Samtidig oppfordret de ministeren til å bli landets nye aktivitetsminister.

Fire av medlemmene i Aktivitetsalliansens tankesmie «Et Friskt Pust» inviterte helseministeren til et gående møte.  Tankesmien, som består av 16 unge opinionsledere innen folkehelse, ble opprettet tidligere i år for å tenke nytt om fysisk aktivitet. Helseministeren selv synes ideene var innovative og spennende.

─ Jeg fått ti kreative forslag her i dag, og de skal vi ta med oss i arbeidet med den nye folkehelsemeldingen. Jeg tar gjerne et nytt møte med Aktivitetsalliansen for å få jobbe videre med forslagene, sier Bent Høie til tankesmie-gjengen.

─ Vi håper ideene vil gi et godt bidrag til mer fysisk aktivitet og bedret folkehelsen. Aktivitetsalliansen gjorde Høies forgjenger til folkehelseminister og nå har vi lyst å gjøre Bent Høie til aktivitetsminister, sier Lars Erik Mørk, talsperson i Aktivitetsalliansen.

Se video fra møtet:

Tenke nytt og utradisjonelt
Fysisk aktivitet er den fjerde største årsaken til for tidlig død. I følge tall fra Helsedirektoratet ville samfunnet spart 239 mrd dersom befolkningen fulgte anbefalingene for fysisk aktivitet. Samtidig er det vanskelig å få kampanjer og tiltak til å virke, slik at folk endrer adferd. Å la de unge slippe til for å tenke utenfor boksen er hovedtanken bak smien, og ideene de kom opp med finner du i litt lengre nede i artikkelen.

─ Vi ønsket å tenke nytt og utradisjonelt for å finne løsningene på å få folk opp av sofaen, og føler at ideene vi har lagt fram i dag, svarer godt på utfordringen vi fikk. Nå håper vi helseministeren vil bidra med sitt, sier Magnus Nyløkken fra Aktivitetsalliansens tankesmie og til daglig ansatt i Skiforeningen.

Statens Aktivitetslotteri
En av ideene som ble presentert var Statens Aktivitetslotteri, hvor man deltar ved å dokumentere fysisk aktivitet. Jo mer aktivitet, jo flere lodd og vinnersjanser. Tanken er å inspirere til mest mulig aktivitet.

─ Da vil det å være spillavhengig ikke være noe problem, derimot sunt, sa Høie humørfylt til forslaget.

Disse 10 ideene ble lagt frem for Bent Høie:

1. Statens Aktivitetslotteri
Du deltar ved å dokumentere fysisk aktivitet. Jo mer aktivitet, jo flere lodd og vinnersjanser. En stor månedlig premie og mange små. Halvparten av premien går til deltakeren, den andre halvparten doneres til et godkjent samfunnstiltak for mer fysisk aktivitet.

2. Åtte-turen
Etablere en ny vane i den voksne befolkningen; en kveldstur klokka åtte.

3. Aktivt kvarter på jobb
Arbeidsgiver legger til rette for 15 minutters aktivitet i løpet av hver arbeidsdag, mens man jobber; f eks gående møter, gåing eller sykling til avtaler, lunsj-turløype eller felles trening ett kvarter før arbeidsdagens slutt.

4. Opplysningskontoret for bevegelse
Aktivitetenes svar på røyketelefonen, en hjelpesentral for alle som ønsker hjelp til å venne seg av med inaktivitet og begynne å bevege seg. Brukerne får tips, råd, anbefalinger og inspirasjon. Kan driftes som Offentlig-privat-samarbeid (OPS).

5. Skjermfri
En forbilde-kampanje som oppfordrer alle foreldre til å vise barna hvordan man kan bruke fysisk aktivitet som en ideell pause fra skjermaktivitet. Ta barna med ut på en tur de ikke kan Google seg til og vis hvordan aktive pauser kan øke skjermgleden etterpå.

6. Aktivitetsstasjoner
Etablere offentlige aktivitetsstasjoner i parker, tjenestebygg, flyplasser o.l. Kan f eks bestå av apparater å leke seg i, balansere på eller rullebånd man kan gå på, mens man venter.

7. Gå-rabatt på butikken
Alle som går til og fra butikken får rabattpoeng på matvarene sine. Unik mulighet for dagligvarebransjen til å gi sitt bidrag til folkehelsa.

8. Leken hverdag
Folk er leie pekefingre og rasjonelle fakta om trening. Å kommunisere med glimt i øyet på en ny måte vil motivere flere: Fysisk aktivitet er lek, givende i seg selv, men med positive helseeffekter som bonus. Lek deg til et bedre liv!

9. Heia oss – aktivitets-app for hele familien
Hjelpemiddel for familier som trenger inspirasjon og konkrete tips om aktiviteter, arrangementer, utstyrssentraler o.l. Kan komme i ulike digitale versjoner f eks en app. Tast inn hvem dere er, hvor dere er og når dere vil være aktive og få flere forslag til hva dere kan gjøre.

10. Aktivitetsfradraget
Få skattefradrag for hver dag du er så aktiv som myndighetene anbefaler. Alternativ: Alle har fullt fradrag i utgangspunktet, men mister en andel for hver dag man ikke kan dokumentere anbefalt nivå.

mandag, 03 november 2014