Aktivitetsalliansen møtte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Temaet var gang- og sykkelveier, og ministeren fikk overlevert våre 10 politikertips for bedre folkehelse.

Aktivitetsalliansens tankesmie “Et Friskt Pust” har tidligere utfordret helseminister Bent Høie med 10 ideer til hvordan han kan få folk opp av sofaen.

-Høie lovet å ta med innspillene i arbeidet med ny folkehelsemelding, men siden god folkehelsepolitikk skapes ved helhetlig tenkning bestemte vi oss for å utfordre noen av de andre statsrådene også, derav møtet med Ketil Solvik-Olsen, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Målet med møtet var å presentere Aktivitetsalliansens partnerne og hva vi jobber med, slik at statsråd Solvik-Olsen er godt informert når han skal ta beslutninger eller diskutere ulike tiltak og prioriteringer med de øvrige i regjeringsapparatet.

Det ble et godt møte, med en lyttende statsråd som gjerne ville samarbeide om å markere viktige tiltak for folkehelsa og alliansens hjertesaker.

-Han gav oss honnør for det arbeidet vi gjør, sa en fornøyd Lars Erik Mørk etter møtet.

Invitert tilbake
Hovedfokuset for møtet var gang- og sykkelveier, og en av alliansens partnere, Syklistenes Landsforening, ble invitert til et eget møte med ministeren for å gå nærmere inn på gang- og sykkelveier som satsingsområde. Solvik-Olsen var interessert i å høre alliansens forslag, selv om han i utgangspunktet hadde et klart syn på saken:

-Når det gjelder gang og sykkelveier er jeg fullt klar over behovet, men for meg er det viktigere at vi bygger sykkelvei der det bor flest folk som kan benytte disse, enn å kun fokusere på antall nye kilometer. Det arbeidet er vi i full gang med å utrede, og vil gjerne lytte til innspill fra Aktivitetsalliansen, sa Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen lovte også å stille opp dersom Aktivitetsalliansen ville bruke ham i forbindelse med å synliggjøre folkehelse tiltak.

-Vi heier på politikere som virkelig vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss mer. I dag møtte vi en lyttende og interessert statsråd som sier han vil bidra der han kan. Det heier vi på, men kommer også til å ta ham på ordet, avsluttet Mørk.

onsdag, 21 januar 2015