Nyeste film

Følg oss på Facebook

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom sju kjente aktører innen fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse. Vårt mål er å inspirere flere til å bevege seg mer ved å fjerne hindringer og legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet. Følg oss på Facebooksiden «Heia deg!»

Kontaktinfo

Pressekontakt og talsperson for Aktivitetsalliansen er Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef i Gjensidigestiftelsen

922 01 133

Daglig leder for Aktivitetsalliansen er Anders Hall Grøterud

922 51 445

Om oss

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom sju kjente aktører innen fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse, som ønsker å inspirere folk til å bevege seg.Vårt mål er å fjerne hindringer og legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet.

Alliansen består av Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, VIRKE trening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen og Grete Roede. Til sammen representerer vi over 1,1 millioner medlemskap.

Aktivitetsalliansen jobber for å øke bevisstheten blant den voksne befolkningen om å ta ansvar for egen helse og være gode forbilder for andre ved å delta i fysisk aktivitet.

Vi mener at all fysisk aktivitet er bra og favoriserer ingen former for aktivitet. Det viktigste er å finne en aktivitet du liker!

Aktivitetsalliansen driver kampanjen «Heia Deg!» og «Aktivitet som medisin» på Facebook. Alliansen er også en aktiv innspiller og medspiller overfor myndigheter og politikere innen folkehelse.

Pressekontakt og talsperson for Aktivitetsalliansen er Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef i Gjensidigestiftelsen, telefon: 922 01 133, e-post: lars-erik.mork@gjensidigestiftelsen.no.

Daglig leder av Aktivitetsalliansen er Anders Hall Grøterud, e-post: anders@aktivitetsalliansen.no

 

Aktivitetsalliansen-logoDen Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 256.000 medlemmer tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

www.turistforeningen.no
Skiforeningen jobber for å skape gode Markaopplevelser og enestående opplevelser i Holmenkollen. Fra stiftelsen i 1883 har deres formålsparagraf vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene». Takket være deres medlemmer (72.000) kan de legge tilrette for gode Markaopplevelser sommer som vinter.

www.skiforeningen.no

Syklistenes Landsforening arbeider for at forholdene skal legges bedre til rette for sykling i norske byer. I tillegg til å være en transportform kan sykling også være en gledefylt mosjonsaktivitet som bidrar til å holde deg i form, og Syklistenes Landsforening jobber for at flere skal bruke sykkelen i hverdagen.

www.slf.no
Siden 1974 har norske kvinner og menn kunnet gå ned i vekt med Roede-metoden. I løpet av alle disse årene har fokuset vært å gå ned i vekt på en sunn måte, først og fremst ved hjelp av et sunt kosthold, men også med stort fokus på fysisk aktivitet og mental trening. Fysisk aktivitet er en av nøklene til sunn og varig vektreduksjon, fordi det øker forbrenningen.

www.greteroede.no

Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges tett opp gjennom aktiv kontakt og påvirkning.

www.sportsbransjen.no
Hovedorganisasjonen Virke er den raskest voksende hovedorganisasjonen i Norge. Bransjeenheten Trening omfatter 330 treningssentre med mer enn 650 000 medlemmer. Deres oppdrag er å være bransjens talerør i prioriterte saker. De har som ambisjon å være en sentral aktør i viktige spørsmål vedrørende fysisk aktivitet og helse i Norge. Deres visjon er: Flere aktive, oftere.

www.virke.no/trening

Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største, og den kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

www.gjensidigestiftelsen.no


TOP