Heier på ny «folkehelseminister»

Alle har ansvar for egen helse. Men politikerne må legge til rette for mer fysisk aktivitet og et sunt kosthold i befolkningen. Aktivitetsalliansen heier på den nye regjeringens ambisjon om å styrke det folkehelsearbeidet, men vi slipper ikke jubelen løs før vi ser konkrete vedtak.

Politikere har et ansvar for å føre en helsefremmende politikk, som gjør det lettere å spise sunnere og være mer i aktivitet. Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Grete Roede, Virke Trening, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen har gått sammen i Aktivitetsalliansen. Der heier vi på politikere som tar dette ansvaret.

Regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet er god på noen punkter og har åpenbare mangler på andre. Vi ønsker å være positive, derfor vil vi fremheve de punktene i regjeringserklæringen som det er grunn til å heie på.

Høyre- og Frp-regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Det er en flott ambisjon, som kan bidra til å gi store helsemessige og økonomiske innsparinger for samfunnet. Helsedirektoratet har beregnet at å få en inaktiv person fysisk aktiv, vil spare samfunnet for 3 millioner kroner. Hvis 2 millioner nordmenn går et kvarter mer hver dag i litt raskt tempo, vil det gi samfunnet en gevinst på 50 milliarder kroner i året.

Vi formes mest når vi er små, og en aktiv barndom med fysisk aktivitet og sunt kosthold skaper gode vaner som man tar med seg gjennom livet. Det er derfor gledelig å se at alle partiene har sagt at de vil satse på mer fysisk aktivitet i skolen i partiprogrammene sine. Dermed er det grunn til å tro at dette blir en realitet når det i regjeringserklæringen står at regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold.

Det er også gledelig at regjeringen vil samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, samt fremme en stortingsmelding om styrking av friluftslivet. Her vil det være helt avgjørende hva regjeringen foreslår av konkrete tiltak og bevilgninger.

Arbeidsgivere for landets 2,6 millioner lønnstakere spiller en viktig rolle for å få flere i aktivitet. Et viktig virkemiddel er å la ansatte slippe å skatte av aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver, eller la dem som bruker egne midler på aktivitet få et motiverende fradrag på selvangivelsen. I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger. Vi håper denne gjennomgangen vil føre til at regjeringen går inn for å fjerne skatt på trening.

Vi heier også på Stortinget og ønsker at de skal øke ambisjonsnivået for folkehelsepolitikken de neste fire årene. Det trengs et krafttak for å få flere sykkelveier, gangveier, turstier og skiløyper som gjør det lettere, tryggere og mer motiverende å sykle eller gå til og fra jobb eller å komme seg ut på fritiden. Vi lover å heie kraftig på de partiene som sørger for at dette blir vedtatt og gjennomført.

Et annet område som vil kunne bedre folkehelsen, er å lette tilgangen til treningsutstyr. Manglende utstyr kan være et hinder for å prøve ut ulike aktiviteter for mange. Det kan gjøres enklere å skaffe seg utstyr, for eksempel ved at det organiseres utstyrssentraler et sted i nærmiljøet der utstyr til fysisk aktivitet kan lånes eller leies svært billig.

På samme måte som man vurderer fordelings- og miljøeffekter av forslag, må man også spørre seg hvordan folks helse påvirkes før vedtak fattes. Aktivitetsalliansen ønsker derfor en folkehelsevurdering av viktige vedtak. Vi ønsker ikke mer byråkratisering, men vi har tro på tiltak som bevisstgjør beslutningstakere i alle forvaltningsnivåer, og som får frem de reelle samfunnskostnadene og -gevinstene bedre.

Den rødgrønne regjeringen startet sin regjeringsperiode med å fokusere på allmenhetens tilgang til sjøen, og fulgte dette opp på en god måte. Den nye regjeringen burde sette seg som mål å sørge for at folk kan gå i nærmiljøet. De beste turene starter hjemme og avstanden til skog og mark må gjøres kortere. Reguleringsplaner bør derfor legge opp til at ingen bor lenger enn 500 meter fra en gangvei eller turvei.

Aktivitetsalliansen lover å heie på alle politikere som tar folks helse på alvor. Vi har store forhåpninger til alle som er innvalgt på Stortinget og de som skal bekle viktige jobber i regjeringsapparatet. Vi håper den nye regjeringen får en helseminister som ønsker å være folkehelseminister!

Valgkamp er folkehelse

Politikere går på husbesøk og driver aktiv valgkamp, men hvor mye går de egentlig? Aktivitetsalliansen vil utstyre to kjente politikere med skritteller for å måle deres aktivitetsnivå.

Aktivitetsalliansen jobber for å få flere voksne i fysisk aktivitet. Mangel på fysisk aktivitet er en av de største helseutfordringene i vår tid. Derfor heier alliansen på alle som vil innføre mer aktivitet i hverdagen. Spesielt synes de politikerne fortjener et ekstra heiarop i disse tider. Høyre-politiker Nikolai Astrup og Ap-politiker Marianne Marthinsen skal konkurrere om å ha det høyeste aktivitetsnivået i løpet av en arbeidsdag.

– Vi heier på alle som vil bli mer fysisk aktive. Nå i valgkampen er det mest grunn til å heie på politikerne. Vi synes det er flott at de tar et tak for folkehelsa, og ønsker å sette fokus på hverdagsaktiviteten, sier Aktivitetsalliansens talsperson, kommunikasjonsdirektør Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Basert på sin erfaring og bredde, presenterer alliansen nå sine aller beste tips til å vise hvor enkelt aktivitet kan og bør være.

– Vi ønsker å vise folk hvor enkelt det kan være å møte anbefalingene om fysisk aktivitet i hverdagen. For eksempel kan man gå til butikken, ha gående møter på jobben eller gå en lang tur i helgen. Det er summen av aktiviteten som er avgjørende, sier Mørk.

Overraskende resultat
For å måle aktivitetsnivået vil Astrup og Marthinsen utstyres med både skritteller og GPS-klokke en hel arbeidsdag. Antall skritt og lengde (GPS) vil legges til grunn for beregning av resultatet.

Her kan du se hva resultatet ble og hvem som gikk lengst.

Aktivitetsalliansens tips til mer aktivitet i hverdagen:

På morgenen

– Gå til jobben
– Følg barna til skolen eller barnehagen
– Går en tur med hunden
– Gå av bussen et stopp før, og spaser siste strekningen til jobb

På jobben

– Ta trappene istedenfor heisen
– Ha gående møter
– Gå til kollegaen for å spørre om noe framfor å sende mail
– Bruk bena til møter i nærområdet

På ettermiddagen

– Gå hjem fra jobb
– Gå en tur etter middag
– Ta en runde med husarbeid (musikk inspirerer til mer aktivitet)
– Dra på trening
– Allier deg med venner eller naboer og lag gå-grupper

Aktivitetsalliansen består av Den Norske Turistforening, Grete Roede, Virke Trening, Skiforeningen, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen, representerer til sammen om lag 900.000 medlemmer og har gått sammen for å inspirere folk til å bli mer aktive i hverdagen.

Drahjelp fra politkerne
– Vi vet at mange ønsker å bli mer aktive, men er usikre på hvor man skal begynne. Derfor vil vi motivere og inspirere til gode hverdagsvaner. Det skal litt mindre til enn de fleste tror, sier Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Drømmer om et aktivt liv, men får det ikke helt til

Mer enn halvparten av Norges befolkning skulle ønske de var mer fysisk aktive, og mange vil være bedre forbilder for menneskene rundt seg. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Er Norge fortsatt søndagstur- og sykle til jobben-nasjonen? Er hele folket i aktivitet på treningssenter eller idrettsbane? Nei, ikke hvis vi skal tro en landsdekkende undersøkelse Sentio har gjennomført for oss i Aktivitetsalliansen nå på forsommeren.

En av tre nordmenn er mindre i aktivitet enn de forventer av seg selv, og over halvparten av befolkningen skulle ønske de var mer fysisk aktive. Nesten hver fjerde nordmann sier selv at de ikke oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat aktivitet hver dag. Mangelen på bevegelse gjør oss til et folk med dårlig samvittighet: Tre av ti i undersøkelsen skulle ønske at de var bedre forbilder for de viktigste menneskene i livet sitt.

Hvorfor er det sånn? Tidsklemma ser ut til å være en viktig faktor. For i undersøkelsen svarer folk under 30 at de er godt fornøyd med aktivitetsnivået sitt – faktisk er unge og studenter mer aktive i hverdagen enn de forventer av seg selv, og de yngste mener selv at de er aktive nok i forhold til anbefalingene fra helsemyndighetene. Men når livet går over i jobb- og småbarnsfasen, går det ut over aktivitetsnivået. Folk i 30-årene er de som ønsker å øke aktivitetsnivået sitt aller mest. Folk som er i jobb oppgir i mindre grad at de har tatt ansvar for egen helse ved måten de er aktive på, og mener også at de ikke er nok fysisk aktive i forhold til de helsemessige anbefalingene.

Aktivitetsalliansen består av syv store aktører innen fysisk aktivitet for voksne. Turistforeningen, Skiforeningen, Virke Trening, Sportsbransjen, Syklistene, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen representerer til sammen mer enn 900.000 nordmenn, og vi jobber sammen for å inspirere til mer fysisk aktivitet i den voksne befolkningen.

Undersøkelsen vi nettopp har fått utført, viser altså at halvparten av oss gjerne vil komme i bedre form. Hva kan motivere til å få det til? Det viktigste arbeidet må gjøres av hver enkelt. Vi i Aktivitetsalliansen er overbevist om at det å etablere langvarige, gode vaner som involverer aktivitet er viktigere for helse og velvære enn kroppsfokus og skippertak før strandsesongen. Derfor har vi utviklet 15 tips til å lykkes med hverdagsaktivitet, disse finnes både på aktivitetsalliansen.no og på facebooksiden vår, «Heia deg!». Å gå eller sykle til jobb, parkere lengst unna butikken når du handler eller sørge for å ha gode gåsko med seg for å utnytte transportetappene er noe av det enkleste.

Vi nordmenn har mye å hente på å motivere hverandre til mer hverdagsaktivitet, være gode forbilder for hverandre og ta i bruk de mulighetene som allerede finnes. For folk er helt klare over at de selv må ta hovedansvaret for sin egen helse, og at tilbudene er tilgjengelige. Nesten to tredeler av de spurte i undersøkelsen vår er godt fornøyde med aktivitetstilbudet i kommunen sin, og 71 prosent mener at trenings- og aktivitetstilbudet der de bor, er lett tilgjengelig. Mer enn halvparten av befolkningen bor dessuten så nær arbeidsplassen sin at de har mulighet til å gå eller sykle til jobben, men bare to av ti gjør det.

Vi i Aktivitetsalliansen vil gjøre alt vi kan for å inspirere til hverdagsaktivitet. Det gjør vi både ved kampanjer som Heia deg! som retter seg mot enkeltpersoner og deres hverdag og gjennom arbeidet vi til sammen gjør lokalt i hele Norge. Aktivitet må være gøy og enkelt! Samtidig vil alliansen fortsette å jobbe for å få politikerne til å tilrettelegge for fysisk aktivitet på alle arenaer. Når folk i 30-årene og folk i jobb er minst fornøyde med egen fysisk aktivitet, er det mye å hente på å legge til rette for å bevege seg på jobben eller i arbeidstida. Her kan politikerne gjennom økonomiske insentiver gjøre det mer attraktivt for arbeidsgiverne å legge til rette for mer fysisk aktivitet. Og du kan gjøre ditt: Gå en tur i dag. Ta med deg en venn. Og snakk med en politiker om hverdagsaktivitet som en del av helsepolitikken når valgkampen kommer. Heia deg!

Tromsøværingene er mest aktive i Norge

Oslo får jumboplassen på listen over de mest aktive storbyene i Norge. Folk i Tromsø og Bergen er mest aktive, viser en fersk undersøkelse.

Mangel på fysisk aktivitet er en av de største helseutfordringene i vår tid. Aktivitetsalliansen jobber for å få flere voksne til å være fysisk aktive. Sentio har på forsommeren gjennomført en landsdekkende undersøkelse på oppdrag fra alliansen. Den viser at Tromsø er den mest aktive storbyen i Norge.

Folk i Tromsø-regionen oppgir i gjennomsnitt at de er aktive i 42 minutter hver dag. Bergenserne har andreplassen med 36 minutter daglig aktivitet, mens folk i Stavanger- og Kristiansandsdistriktet deler tredjeplassen med 35 minutter. På bunnen av lista finner vi Oslo, der befolkningen bare er aktive i 26 minutter daglig. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er 30 minutter moderat fysisk aktivitet daglig eller 3,5 timer ukentlig.

Her er lista over hvor aktive folk i storbyene selv oppgir at de er hver dag:

1. Tromsøområdet 42 minutter
2. Bergensområdet 36 minutter
3. Stavangerområdet 35 minutter
3. Kristiansandsområdet 35 minutter
4. Trondheimsområdet 31 minutter
5. Osloregionen 26 minutter

– Aktivitetsalliansen ønsker å motivere voksne til å bli mer fysisk aktive. Derfor var det naturlig å spørre folk selv om hvor aktive de faktisk er. Vi håper denne undersøkelsen både kan inspirere folk flest til å bevege seg litt mer. I tillegg håper vi denne geografiske oversikten kan være et verktøy for politikerne når de jobber videre for mer aktivitet i sitt nærområde, sier Aktivitetsalliansens talsperson, kommunikasjonsdirektør Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Aktivitetsalliansen består av Den Norske Turistforening, Grete Roede, Virke Trening, Skiforeningen, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen, representerer til sammen om lag 900.000 medlemmer og har gått sammen for å inspirere folk til å bli mer aktive i hverdagen.

Gode hverdagsvaner

– Vi tror ikke folk blir mer aktive av plikt, men av å gjøre små endringer i hverdagen som til sammen blir mye aktivitet. Å gradvis innarbeide gode vaner som gir litt mer bevegelse i hverdagen gir bedre resultater på lang sikt enn skippertak før bikinisesongen, sier Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Undersøkelsen viser også at folk flest oppfatter at de er ganske aktive i hverdagen, og i fire av fem storbyer sier befolkningen at de oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om en halvtime om dagen.

– Vi håper politikerne i alle byene ser dette som en oppmuntring og jobber videre for å tilrettelegge for enkel fysisk aktivitet tilpasset folks hverdagsliv, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen består av et utvalg på 1936 personer fra Norge over 15 år. Utvalget er organisert slik at man får 100 personer fra hvert fylke i Norge. 575 personer ble kontaktet på fasttelefon og 1361 på mobil. Fasttelefonutvalget trekkes fra DM-husets abonnementsdatabase og mobilnumre trekkes tilfeldig fra nummerseriene til Post- og Teletilsynet.

Intervjuene ble gjennomført i uke 17-19 i 2013.

Her kan du lese noen av artiklene som har blitt publisert om undersøkelsen så langt:

Side 2
Aftenposten
Adresseavisa
Bergens Tidende

Aktivitetsalliansen med egen hjemmeside

Ett år etter startskuddet for kampanjesamarbeidet gikk, har vi lansert nye nettsider. Her vil publikum få lese om hva vi gjør, hva vi står for og hvorfor mer fysisk aktivitet i befolkningen er så viktig.

I juni 2012 lanserte Aktivitetsalliansen norgeshistorien viktigste fellesløft for helse og sunn livsstil lansert. Sju velkjente aktører innen forebyggende helse gikk sammen om initiativet som skal motivere hele landet til å komme seg opp av sofaen.

Det historiske samarbeidet mellom Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Virke Trening, Sportsbransjen og Grete Roede har det siste året arbeidet målrettet for å inspirere og motivere nordmenn til å bevege seg mer og få en sunn livsstil.
Gjennom kampanjer og aktiviteter har vi engasjert nordmenn landet rundt. På vår egen Facebook-side har vi over 26.000 følgere som deler og bidrar til godt innhold. Vi har møtt politikere og andre aktører innen forebyggende helse og sunn livsstil, som har lyttet og bidratt med gode innspill.

Vi gleder oss til fortsettelsen! Følg med her eller på Facebook for oppdatert informasjon.

Slik kan politikerne ta folkehelsen på alvor

Mange politikere snakker om å satse på forebyggende helse, men hvem gjør noe med det? Aktivitetsalliansen har utformet ti tips til politikere som vil ta folkehelsen på alvor.

 

Å holde seg i form er et ansvar som ligger på hver og en av oss. Derfor heier vi på voksne folk som tar vare på egen helse og er gode forbilder for sine barn. Samtidig mener vi at både nasjonale og lokale politikere har et ansvar for å føre en helsefremmende politikk, som gjør det lettere å spise sunnere og være mer i aktivitet. Men hvor er disse politikerne? Og vet de hva som skal til for å fjerne hindringer og legge til rette for en sunn og aktiv livsstil?

For å hjelpe dem litt på veien har vi – Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes landsforbund, Grete Roede, Virke Trening, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen – gått sammen i Aktivitetsalliansen for å gi råd om hvordan man kan få det til. Her er våre tips til politikerne:

1) Gjør det lettere å gjøre sunne valg

Vi heier på politikere som virkelig vil gjøre det lettere å ta sunne valg, som vil fjerne hindringer for fysisk aktivitet og legge til rette for at vi kan bevege oss. I dag er det tryggere å kjøre bil enn å sykle, billigere å spise hurtigmat enn frukt og grønt og mer stillesitting enn fysisk aktivitet i skolen.

 

2) Sats på forebygging

Vi heier på politikere som vil hindre at folk blir syke. Det kan de gjøre gjennom å legge til rette for fysisk aktivitet og ved å prioritere folkehelse i budsjettene. I 2009 brukte staten 131,4 milliarder kroner på helse, 102 av disse milliardene gikk til å reparere. Over det samme budsjettet er det satt av 19,1 millioner kroner til «Handlingsplan for fysisk aktivitet». Det brukes altså 6000 ganger mer på reparasjon enn på fysisk aktivitet, selv om vi vet at forebygging er lønnsomt.

 

3) Premiér forbildene og fjern hindringer

Vi heier på politikere som vil gjøre det attraktivt å være fysisk aktiv. De som velger sunt bør premieres, ikke straffes. La for eksempel arbeidsgivere som skaper aktivitetstiltak få økonomisk stimulans. La ansatte slippe å skatte av aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver. La de som bruker egne midler på aktivitet få et motiverende fradrag på selvangivelsen.

 

4) Innfør folkehelsevurdering av vedtak

Vi heier på politikere som klarer å se at all politikk er helsepolitikk. På samme måte som man vurderer fordelings- og miljøeffekter av forslag, må man spørre seg hvordan folks helse påvirkes før vedtak fattes. Vi heier på dem som får fram de reelle samfunnskostnadene og -gevinstene bedre.

 

5) Skjerp kravene i arbeidsmiljøloven

Vi heier på politikere som får arbeidsgiverne med i arbeidet for økt fysisk aktivitet. I følge loven pålegges arbeidsgiver å vurdere mulighetene for å legge til rette for fysisk aktivitet. Vi heier på at arbeidsgiverne skal gå fra vurdering til handling, enten det er som en del av arbeidsdagen eller ved å hjelpe de ansatte i gang på fritiden. Det tjener både den enkelte ansatte, bedriften og samfunnet på.

 

6) Gå foran med et godt eksempel

Vi heier på politikere som bidrar til at egne ansatte blir mer fysisk aktive i eller utenfor arbeidstiden. Som lokalpolitiker er du arbeidsgiver for de ansatte i din kommune eller fylke, mens sentrale politikere er ansvarlig for statens ansatte. Bidra til bedre folkehelse ved å gå foran som en ansvarlig arbeidsgiver!

 

7) Mer fysisk aktivitet i skolen

Vi heier på politikere som gjør barndommen mer aktiv og som vet at tidlig kunnskap om fysisk aktivitet og sunt kosthold øker sjansen for å etablere sunne vaner som varer. Derfor heier vi på betydelig mer fysisk aktivitet i skolen. Det vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller ved å gi alle barn mulighet til å delta. Uteskole, aktiviteter som pedagogisk virkemiddel i flere fag, lengre frimutter med muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet, og samarbeid med lokale lag og foreninger er tiltak vi heier på.

Skolen bør gjennom undervisningen lære hvordan hver og en av oss må ta ansvar for den livsstilen og helsen vi får som følge av ulike valg.

 

8) Flere og bedre gang- og sykkelveier

Vi heier på politikere som gjør det enklere å la bilen stå. Sykling og gåing er de største hverdagsaktivitetene våre. Vi trenger flere sykkelveier, gangveier og turstier som gjør det lettere, tryggere og mer motiverende å sykle eller gå til og fra jobb eller å komme seg ut på kvelden. Politikerne bør heie på syklister og gående!

 

9) Friluftsliv til folket

Vi heier på politikere som gjør avstanden til skog og mark kortere. De beste turene er de som starter hjemme. Reguleringsplanene må se til at ingen bor lenger enn 500 meter fra en gangvei eller turvei. Det må legges til rette for at folk kan bruke skog og mark gjennom gode gå- og sykkelveier, merkede stier og skiløyper.

 

10) Gjør det enklere å få tilgang til utstyr for å prøve en aktivitet

Vi heier på politikere som gjør det enklere å skaffe seg utstyr. En utstyrssentral er et sted i nærmiljøet der utstyr til fysisk aktivitet kan lånes eller leies svært billig. Barn og unge kan dermed prøve nye aktiviteter uten å investere i nytt utstyr. Vi heier på politikere som våger å satse mer på slike ordninger.

 

Aktivitetsalliansen lover å heie på alle politikere som tar folks helse på alvor. I mellomtiden venter vi spent på å se hvilke politikere som blir med i heiagjengen.

 

Skrevet av Aktivitetsalliansen ved:

Kristin Krohn Devold, Den Norske Turistforening

Bente Lier, Skiforeningen

Anne Thidemann, Virke Trening

Bård Kristiansen, Sportsbransjen

Jeanette Roede, Grete Roede

Rune Gjøs, Syklistenes landsforening

Lars Erik Mørk, Gjensidigestiftelsen

Heia deg i sommer!

Du trenger ikke løpe maraton, sykle Birken eller bestige Galdhøpiggen for å være et forbilde for barna dine. Ta dem med på ski, sykkeltur, treningssenter eller gå en tur i skogen. Det viktigste du kan gjøre for å gi barna dine gode vaner, er å ta dem med på aktiviteter dere kan gjøre sammen. 

Mangel på fysisk aktivitet og dårlig kosthold er den største helsetrusselen i vår del av verden. Særlig ser vi at barn og unge blir stadig mindre aktive og stadig tyngre. Helsedirektoratet la nylig fram en rapport som viser at dagens 15-åringer sitter for mye stille og er i alt for liten grad fysisk aktive. I løpet av de siste 5 årene har 15-åringene blitt mindre aktive. Det er særlig jentene som sitter for mye stille.  Norske 6-åringer sitter i gjennomsnitt stille i 6,5 timer om dagen, mens 15-åringene er stillesittende i 9,5 timer.

Sitter 8-åringen foran PCen eller TV fra de kommer hjem fra skolen til de går og legger seg, kan du ikke bli overrasket om han/hun heller ikke er særlig aktiv som 14-åring. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er inaktivitet den viktigste årsaken til svekket helse. 950 000 nordmenn regnes i dag som fysisk inaktive, det koster samfunnet 4 milliarder kroner årlig. Vi sitter oss syke, noe som merkes både på helsebudsjettene og den enkeltes livskvalitet.

Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Virke Trening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen har gått sammen i Aktivitetsalliansen for å fremme nordmenns helse. Vårt mål er å motivere hele landet til mer fysisk aktivitet og et sunnere kosthold. Vi sier «heia deg» til alle som kommer seg opp av sofaen og deltar.

Vi er først og fremst rollemodeller for våre barn gjennom det vi gjør i praksis og ikke det vi bare snakker om. Derfor må du selv komme deg opp av sofaen og ta med barna på aktiviteter, det er bra både for deg selv og ungene. I hele landet finnes det mange fine løyper i skog og mark, som kan brukes både sommer og vinter. Skiforeningen har for eksempel nå fått 53 nye sykkelruter i Markadatabasen. Her finnes det muligheter både for dem som vil legge ut på langtur fra Moss til Gjøvik og for de som har lyst på en kort sykkeltur med barna på søndag formiddag. Tilsvarende finnes det enormt mange merkede og oppkjørte skiløyper om vinteren. Det er muligheter både for gammel og ung, for de som trener daglig og de som bare vil ta seg en hyggetur en gang i blant.

Mange tror at du må være like vant til livet i villmarka som Lars Monsen for å begi deg ut på tur i fjellet. Det er ikke tilfellet. Den Norske Turistforening har 480 hytter og nesten 20 000 kilometer merkede ruter over hele landet, som venter på deg. I år har DNT også samlet og publisert over 1000 turforslag i nærområdene til de største byene, som nå ligger tilgjengelig for alle på UT.no. Finn en rute som passer for din familie og legg ut på en tur som garantert gir gode opplevelser for både barn og foreldre.

Det finnes også mange gode alternativer for de som har lyst til å reise ut av landet i ferien. Ta båten til København eller fly til Amsterdam og legg ut på en fantastisk sykkeltur med barna.  Å sykle i Danmark eller Nederland har den åpenbare fordelen at det stort sett er flatt. Dessuten har man i disse landene et meget godt utbygget sykkelveinett, som kan være et godt eksempel å følge for norske politikere.

Fysisk aktivitet handler ikke bare om hva dere gjør i ferien eller i helgene. Like viktig er det å tenke gjennom hvordan man i hverdagen kan bidra til å få mosjon gjennom de daglige rutinene. Å gå eller sykle til jobb og skole, gjør at man får «gratis trening» i hverdagen. På samme måte får man mye igjen for å legge opp et sunt og godt hverdagskosthold. Det er viktig å lære barna gode matvaner. Sende med en matpakke med grovt brød på skolen og kutte ned på brus og søtsaker i ukedagene.

Noen voksne har vanskeligheter med å finne tid til trening i en travel hverdag. På landets mange treningssentre har man mulighet til både gruppetimer og egentrening både tidlig om morgenen, midt på dagen eller sent om kvelden, slik at man kan tilpasse treningen til eget tidsskjema. En annen svært god mulighet er å ta med barna på det du gjør, enten det er på ski om vinteren eller joggetur om sommeren. Mange treningssentre har også fått egne leke/aktivitetsrom for barna, mens foreldrene trener.

Vi tror alle har tid og mulighet til å være i fysisk aktivitet, hvis de vil. Til de som ikke bare vil, men som får det til, sier vi «heia deg!»

 

Aktivitetsalliansen:

Gjensidigestiftelsen v/Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef

Den Norske Turistforening v/Kristin Krohn Devold, generalsekretær

Virke Trening v/Anne Thidemann, direktør

Skiforeningen v/Bente Lier, generalsekretær

Syklistenes Landsforening v/Hulda Tronstad Nydal, informasjonssjef

Sportsbransjen v/Ole Petter Bratlie, kommersiell leder

Grete Roede v/Jeanette Roede, kommunikasjonssjef

For få folkehelse-løfter fra Gahr Støre

Aktivitetsalliansen heier på folkehelsemeldingen Jonas Gahr Støre presenterte 26. april, men savner konkrete planer for å få folk i fysisk aktivitet.

 

Alliansen mener det er bra at regjeringen løfter forebygging til toppen av dagsordenen. Folkehelsemeldingen fastslår verdien av forebyggende arbeid, både for befolkningens helse og besparelsen på helsebudsjettene.

 

«Vurderer» for mye

– Det er mye bra i meldingen. Vi er glade for signalene om satsing på tur- og sykkelstier, behovet for en strategi for aktivt friluftsliv og det positive eksemplet om at maks 500 meter til merket tursti bidrar til å øke aktivitetsnivået, sier Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

 

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av Den norske turistforening, Virke Trening, Skiforeningen, Grete Roede, Syklistene, Sportsbransjen og Gjensidigestiftelsen. De jobber sammen for å få flere nordmenn til å bli fysisk aktive, og representerer til sammen 900.000 medlemmer fra både frivillig og privat sektor.

 

– Vi heier på regjeringens ønske om bedre måleparametre for fysisk aktivitet og forebyggende arbeid. Det er bra at regjeringen vil samarbeide både med næringslivet og frivillige organisasjoner. Men hva vil Jonas faktisk gjøre? spør Mørk.

 

Han har funnet ut at ordet «vurdere» brukes 120 ganger i meldingen. Den sier derimot lite konkret om hvordan Norge skal få flere i aktivitet. Aktivitetsalliansen foreslår for eksempel å etablere utstyrssentral på skoler og legge opp til at mer fysisk aktivitet i skolen betyr at barna skal ut på tur i nærmiljøet. De vil se konkrete planer for å få flere til å velge gange eller sykkel til transport og gjøre det økonomisk attraktivt for arbeidsgivere å legge til rette for aktivitet for arbeidstakerne.

 

Savner økonomiske muskler

Hvis alle gode krefter skal bidra, må det bli lønnsomt å få flere til å nærme seg aktivitetsnivået Helsedirektoratet anbefaler, mener alliansen.

 

– Vi synes det er merkelig at Gahr Støre ikke viser større vilje til å ta i bruk økonomiske virkemidler i folkehelsepolitikken. Når regjeringen ønsker å samarbeide med næringslivet og de frivillige, synes vi de skal forplikte seg til større løft selv. Aktivitetsalliansen stiller gjerne opp til folkehelsedugnad, det er bare å fortelle oss når og hvor vi skal møte opp. Men da forventer vi også at det offentlige vil gjøre sitt. Nå får Jonas slutte å vurdere og følge opp melding med handling, sier Aktivitetsalliansens talsperson Lars-Erik Mørk.

 

Aktivitetsalliansens talsperson Lars Erik Mørk kan gjerne kontaktes for ytterligere kommentarer. Han nås på mobiltelefon 922 01 133. 

Vil gjøre Navarsete til folkehelse-forkjemper

Det norske folk har talt: Flere sykkelveier, skilting og belysning av turstier og bilfrie sentrumsgater kan få folk til å bli mer fysisk aktive. Nå vil Aktivitetsalliansen ha kommunalminister Liv Signe Navarsete med på laget.

Aktivitetsalliansen har samlet inn forslag fra hele landet om hva som hinder fysisk aktivitet i befolkningen. Tirsdag tok alliansen med seg kommunalministeren på bysykkeltur og overrakte henne de syv viktigste tipsene til hva kommunepolitikere kan gjøre for å få folk mer aktive. De håper å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere landet over.

 

Samlet inn folkets beste tips

– Vi vet at det kan være utfordrende for lokalpolitikere rundt om i Norge å finne ut hvilke tiltak som vil være mest effektive for å få folk til å bevege mer på seg, men vi tror folk selv vet mye om hva som vil inspirere dem til å bli mer aktive, sier Lars-Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Mangel på fysisk aktivitet er et av de største problemene i Helse-Norge.  Nå vil Aktivitetsalliansen hjelpe lokalpolitikerne – med god drahjelp fra Ola og Kari Nordmann.  Kampanjen «Heia Kommunen Min!» har samlet folkets viktigste innspill.

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av sju store aktører innen aktivitet for voksne: Den norske turistforening, Syklistenes Landsforening, Skiforeningen, Grete Roede, Sportsbransjen, Virke Trening og Gjensidigestiftelsen. Siden i fjor har alliansen jobbet for å få folk til å være mer fysisk aktive. Alliansen heier på alle politikere som vil gjøre det lettere for folk å være fysisk aktive. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer der folk bor. Derfor laget Aktivitetsalliansen nettsiden www.aktivitetsalliansen.no og inviterte folk fra hele landet til å komme med tips til hva som hindrer fysisk aktivitet der de bor. Hittil har de fått inn rundt 250 forslag.

Styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforeningen og informasjonssjef, Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening er begge svært glad for at ønsket om bedre tur- og sykkelveier er et gjennomgående ønske.

 

Alle departementer driver helsepolitikk

– Mange temaer går igjen i forslagene, uavhengig av sted eller fylke. Derfor synes vi det var flott at kommunalministeren ville ta i mot noen av de viktigste forslagene og hjelpe oss med å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere over hele landet til å utforme tiltak som virker der folk bor, sier Mørk.

Kampanjen viser at alle departementer og kommuner driver folkehelsepolitikk. Aktivitetsalliansen håper kommunalministeren formidler listen til kolleger i relevante departementer og til sine samarbeidspartnere i kommunesektoren, slik at de kan ta dem med seg både i utforming av politikk og budsjetter. I tillegg vil Aktivitetsalliansen sende listen til lokalpolitikere over hele landet.

– Dette handlar om folkehelse. Det er viktig å legge til rette for dei som likar best gå- eller sykkelturar, og ikkje berre dei som driv med organisert idrett. Sjølv brukar eg sykkelen til og frå jobb så ofte eg kan, og har nett teke han fram att etter vinteren, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Aktivitetsalliansen.

 

De sju viktigste innspillene

Her er folkets viktigste innspill til hva lokalpolitikere kan gjøre for å legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet i befolkningen:

 

1: Flere turstier og sykkelveier

2: Bedre belysning i løypene og turstiene

3: Flere aktivitetsparker for barn og voksne

4: Bilfrie sentrumsgater

5: Oppgradere klubbhus

6: Bedre tilrettelegging for syklister

7: Bedre informasjon om turtilbudene i landet

 

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Virke Trening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen. Sammen jobber de for å inspirere folk til å bevege seg og til å hjelpe politikerne til å fjerne hindringer for fysisk aktivitet i hverdagen. Alliansen representerer til sammen 900.000 medlemmer