Sats på forebygging

Les mer om:
80 milliarder kroner i årlig gevinst på å få flere i aktivitet (rapport fra Vista)

Stillesitting koster samfunnet 239 milliarder I året (beregning fra Helsedirektoratet):

3000 ganger mer til reparasjon enn til forebyggende aktivitet (Statsbudsjettet 2017) – 141 milliarder satt av til spesialhelsetjenesten I årets statsbudsjett, men kun 46,1 millioner til fysisk aktivitet. (avventer link)

TOP