Bruk aktivitet som medisin

Her finner du utdypende case, utspill, dokumentasjon, Facebook-sider og Aktivitetshåndboken.
CASE:
Trente seg frisk fra høyt blodtrykk

Skrev ut fysisk aktivitet i stedet for medisiner

DOKUMENTASJON:

Last ned Aktivitetshåndboken og tipshefte her (GRATIS!)

FACEBOOK:

Facebook-siden Aktivitet som medisin

UTSPILL OG DEBATT:

Leger dreper pasienter (NRK ytring)

Medisinstudenter vil ha fysisk aktivitet på studieplanen (Aftenposten)

Fysisk aktivitet – verdens beste behandling (Legeforeningen mener)

Fysisk aktivitet på grønn resept (treningsindustrien.no)

Paneldebatt om Aktivitet som medisin (Rikshospitalet Oslo, 15. februar 2016):