Velkommen til vår nye side “Aktivitet som medisin”, som er en temaside under Aktivitetsalliansen. Her skal vi se nærmere på hvordan leger kan bruke fysisk aktivitet som forebyggende tiltak for å bedre folks allmennhelse, som er et ledd mot å skape en bedre folkehelse for fremtiden.Vi vil fortløpende legge ut artikler og saker på denne siden slik at du som leser kan holde deg oppdatert på denne tematikken.

Hvorfor gjør vi dette?
Aktivitetsalliansen har siden 2012 jobbet for å legge til rette og fjerne hindringer for fysisk aktivitet. Vi ønsker å være en katalysator for nye ideer, løsninger og tanker for å få ting til å skje. I 2016 er vårt fokus Aktivitet som medisin, der målet er å få flere leger til å bruke fysisk aktivitet i forebygging og behandling overfor pasientene sine, samtidig som vi ønsker å gjøre pasientene mer bevisst på å etterspørre aktivitet som virkemiddel.

Kostnaden på å jobbe forebyggende sammenlignet med å hjelpe mennesker etter at de har blitt syke er utrolig høye, så dette har en stor sosialøkonomisk verdi også. Vi ønsker å motivere alle til å komme seg ut og skape sin egen fysisk aktive hverdag, men vi har også stor tro på at leger også kan bidra med den rent medisinske kunnskapen rundt aktivitet som medisin. Det finnes mye forskning på området som viser den store forebyggende effekten av å gjennomføre slike forebygggende tiltak.
Lars Erik Mørk, talsperson for Aktivitetsalliansen.

Fysisk aktivitet på blå resept
Helt konkret gir alliansen bort Aktivitetshåndboken til alle allmennleger som ikke har fått denne (ble sendt ut i 2009) og til alle sisteårs medisinstudenter. Dette gjøres fordi flere leger som allerede har boken forteller at de ikke helt vet hvordan de skal bruke den har vi laget et hefte, som blir lagt ved utsendelsen. Heftet sendes også ut til dem som allerede har fått boken og til alle medisinstudenter som kommer på våre eventer nå i vinter, som vi arrangerer sammen med studentorganisasjonene. Målet er at flest mulig får “fysisk aktivitet på blå resept”, noe som vil bidra til en bedre nasjonal folkehelse.

Vil du vite mer om Aktivitetshåndboken, har vi laget en veiledningshefte som kan lastes ned her: “Aktivitetsboken for dummies”

fredag, 12 februar 2016