Det norske folk har talt: Flere sykkelveier, skilting og belysning av turstier og bilfrie sentrumsgater kan få folk til å bli mer fysisk aktive. Nå vil Aktivitetsalliansen ha kommunalminister Liv Signe Navarsete med på laget.

Aktivitetsalliansen har samlet inn forslag fra hele landet om hva som hinder fysisk aktivitet i befolkningen. Tirsdag tok alliansen med seg kommunalministeren på bysykkeltur og overrakte henne de syv viktigste tipsene til hva kommunepolitikere kan gjøre for å få folk mer aktive. De håper å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere landet over.

 

Samlet inn folkets beste tips

– Vi vet at det kan være utfordrende for lokalpolitikere rundt om i Norge å finne ut hvilke tiltak som vil være mest effektive for å få folk til å bevege mer på seg, men vi tror folk selv vet mye om hva som vil inspirere dem til å bli mer aktive, sier Lars-Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.

Mangel på fysisk aktivitet er et av de største problemene i Helse-Norge.  Nå vil Aktivitetsalliansen hjelpe lokalpolitikerne – med god drahjelp fra Ola og Kari Nordmann.  Kampanjen «Heia Kommunen Min!» har samlet folkets viktigste innspill.

Aktivitetsalliansen er en sammenslutning av sju store aktører innen aktivitet for voksne: Den norske turistforening, Syklistenes Landsforening, Skiforeningen, Grete Roede, Sportsbransjen, Virke Trening og Gjensidigestiftelsen. Siden i fjor har alliansen jobbet for å få folk til å være mer fysisk aktive. Alliansen heier på alle politikere som vil gjøre det lettere for folk å være fysisk aktive. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer der folk bor. Derfor laget Aktivitetsalliansen nettsiden www.aktivitetsalliansen.no og inviterte folk fra hele landet til å komme med tips til hva som hindrer fysisk aktivitet der de bor. Hittil har de fått inn rundt 250 forslag.

Styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforeningen og informasjonssjef, Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening er begge svært glad for at ønsket om bedre tur- og sykkelveier er et gjennomgående ønske.

 

Alle departementer driver helsepolitikk

– Mange temaer går igjen i forslagene, uavhengig av sted eller fylke. Derfor synes vi det var flott at kommunalministeren ville ta i mot noen av de viktigste forslagene og hjelpe oss med å inspirere kommuneadministrasjon og -politikere over hele landet til å utforme tiltak som virker der folk bor, sier Mørk.

Kampanjen viser at alle departementer og kommuner driver folkehelsepolitikk. Aktivitetsalliansen håper kommunalministeren formidler listen til kolleger i relevante departementer og til sine samarbeidspartnere i kommunesektoren, slik at de kan ta dem med seg både i utforming av politikk og budsjetter. I tillegg vil Aktivitetsalliansen sende listen til lokalpolitikere over hele landet.

– Dette handlar om folkehelse. Det er viktig å legge til rette for dei som likar best gå- eller sykkelturar, og ikkje berre dei som driv med organisert idrett. Sjølv brukar eg sykkelen til og frå jobb så ofte eg kan, og har nett teke han fram att etter vinteren, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Aktivitetsalliansen.

 

De sju viktigste innspillene

Her er folkets viktigste innspill til hva lokalpolitikere kan gjøre for å legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet i befolkningen:

 

1: Flere turstier og sykkelveier

2: Bedre belysning i løypene og turstiene

3: Flere aktivitetsparker for barn og voksne

4: Bilfrie sentrumsgater

5: Oppgradere klubbhus

6: Bedre tilrettelegging for syklister

7: Bedre informasjon om turtilbudene i landet

 

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Skiforeningen, Virke Trening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen. Sammen jobber de for å inspirere folk til å bevege seg og til å hjelpe politikerne til å fjerne hindringer for fysisk aktivitet i hverdagen. Alliansen representerer til sammen 900.000 medlemmer

tirsdag, 25 juni 2013