Aktiv kropp, sterk hjerne!

For tredje året på rad arrangerte Aktivitetsalliansen et gratiseseminar på Rikshospitalet. Temaet i år var som de tidligere årene Aktiv kropp, sterk hjerne.

Arrangementet var et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet, og i år var temaet hvordan man kan omsette kunnskapen man har om fysisk aktivitet i praksis på fire ulike måter:
– hos fastlegen
– med PT’en
– på frisklivsentralen
– eller i klinikken

Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen, ledet folkemøtet på Rikshospitalet. Foto: Lars Erik Mørk
Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen, ledet folkemøtet på Rikshospitalet. Foto: Lars Erik Mørk

At fysisk aktivitet er godt for den fysiske helsa vår er noe de fleste vet. Mange vet også at fysisk aktivitet styrker hjernen, den psykiske helsen og kan gi et fantastisk løft til vår mentale kapasitet.

VI BLIR SMARTERE, gladere og mentalt sterkere av å bevege oss, og hjernen er trolig det organet som utvikles aller mest.

LIKEVEL er det utfordrende å implementere denne kunnskapen i praksis; kun få leger bruker fysisk aktivitet som medisin, det er ofte personavhengig om trening tilbys i psykiatrien – og hvor mange personlige trenere er det egentlig som legger opp treningen med tanke den mentale helsa?

På Rikshospitalet tirsdag 12. november fra kl 18.00 til 20.00 vil du møte fire fagpersoner og en pasient som alle har unike erfaringer med effekter av fysisk aktivitet på den psykiske helsen og klare tanker om:

* YNGVAR ANDERSEN er personlig trener, foredragsholder og forfatter utdannet fra Norges idrettshøgskole. På møtet vil Yngvar vil dele sine beste erfaringer fra hvordan trening kan løfte både kropp OG sinn. Yngvar er kjent som trener i helse- og livsstilsprogrammet Puls på NRK og i tv-serien «To buksestørrelser ned». Han har også utgitt flere bøker, blant annet boken «Kom i form – med minst mulig innsats», sammen med kona Liv Loftesnes.

* EINAR FURULUND er masterutdannet ved Norges idrettshøgskole og til daglig aktivitetspsykologisk rådgiver ved Stavanger Universitetssykehus, der han jobber med fysisk aktivitet som behandling på en akuttpsykiatrisk sengepost. Han underviser på sykehuset og universitetet, og samarbeider med den Norske Legeforening for å øke kunnskapen til allmennleger rundt tema fysisk aktivitet og psykiske lidelser. Einar er også tilknyttet forskningsprosjekter under Helse Vest om fysisk aktivitet og helse til mennesker med ruslidelser. «Aktiv på klinikken. Slik bruker vi fysisk aktivitet i psykiatrien,» er tittelen på foredraget hans.

* OLE PETTER HJELLE er hjerneforsker og aktivitetslege. Det vil si at han gjerne går turer eller trener med pasientene sine, fremfor å skrive resepter til dem. Hjelle vil snakke om effekten av fysisk aktivitet på hjernen og psykisk helse, og fokusere spesielt på hvordan demens, depresjon og ADHD kan påvirkes positivt ved å bevege seg. Hjelle er tidligere kåret til Norges beste foreleser, og står bak boken «Sterk hjerne med aktiv kropp». Vi møter også en av Hjelles pasienter i løpet av foredraget.

* TILLA LIEN LARSEN er fysioterapeut med flere års erfaring fra frisklivsarbeid på to toneangivende Frisklivsentraler; utviklingssentralen Aktiv Eiker og frisklivssentralen Oscar i Bydel Frogner. Her var hun ansvarlig for møter og oppfølging av brukere, flere av dem med psykiske utfordringer, og hun erfarte hvordan fysisk aktivitet kan være et effektivt middel for å bedret livskvalitet. På møtet forteller hun hvordan dette ble implementert og gjennomført i praksis: «Psykt bra på Frisklivsentralen. Hvilket tilbud er best for den mentale helsa?» spør hun.

* ANDERS HALL GRØTERUD vil innlede og fasilitere møtet. Han har hovedfag i idrettspsykologi fra NIH og er daglig leder av Aktivitetsalliansen. Anders har tidligere jobbet som informasjonsdirektør i SATS, ledet kampen mot moms på trening og vært folkehelseansvarlig i kommunikasjonsbyrået Gambit HK.

PANELSAMTALE:
«Aktiv kropp, sterk hjerne. Hvordan implementere kunnskapen i praksis?»
– Deltakere: Einar Furulund, Yngvar Andersen, Tilla Lien Larsen og Ole Petter Hjelle.
– Samtalen ledes av Anders Hall Grøterud, og det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.

Arrangementet er et SAMARBEID mellom Oslo Universitetssykehus og Aktivitetsalliansen.

Se streamen fra arrangementet live fra kl 18 her: