Om Aktivitetsalliansen

Aktivitetsalliansen er et samarbeid mellom sju kjente aktører innen fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse, som ønsker å inspirere folk til å bevege seg.

Vårt mål er å fjerne hindringer og legge bedre til rette for mer fysisk aktivitet.

Alliansen består av Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, VIRKE Aktiv helse, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen og Roede. Til sammen representerer vi over 1,1 millioner medlemskap.

Aktivitetsalliansen jobber for å øke bevisstheten blant den voksne befolkningen om å ta ansvar for egen helse og være gode forbilder for andre ved å delta i fysisk aktivitet.

Vi mener at all fysisk aktivitet er bra og favoriserer ingen former for aktivitet. Det viktigste er å finne en aktivitet du liker!

Aktivitetsalliansen driver kampanjene «Heia Deg!» og «Aktivitet som medisin» på Facebook. Alliansen er også en aktiv innspiller og medspiller overfor myndigheter og politikere innen folkehelse.

Kontakt

Pressekontakt og talsperson for Aktivitetsalliansen er Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef i Gjensidigestiftelsen, telefon: 922 01 133, e-post: lars-erik.mork@gjensidigestiftelsen.no.

Daglig leder av Aktivitetsalliansen er Anders Hall Grøterud, e-post: anders@aktivitetsalliansen.no

Aktivitetsalliansens partnere:

Den norske turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.
www.turistforeningen.no

Skiforeningen

Skiforeningen jobber for å skape gode Markaopplevelser og enestående opplevelser i Holmenkollen. Fra stiftelsen i 1883 har deres formålsparagraf vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene». Takket være deres 73 000 medlemmer kan de legge til rette for gode markaopplevelser sommer som vinter.
www.skiforeningen.no

Syklistenes landsforening

Syklistenes Landsforening (SLF) er interesseforening og talerør for Norges mange syklister, stiftet i 1947. SLF ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass, naturpregede og trygge Grønne sykkelruter og opplæring gjennom sykkelkurs for minoritetskvinner er eksempler på tjenester og tilrettelegging for bærekraftig og helsefremmende mobilitet i regi av SLF.
www.slf.no

Roede

Siden 1974 har norske kvinner og menn kunnet gå ned i vekt med Roede-metoden. I løpet av alle disse årene har fokuset vært å gå ned i vekt på en sunn måte, først og fremst ved hjelp av et sunt kosthold, men også med stort fokus på fysisk aktivitet og mental trening. Fysisk aktivitet er en av nøklene til sunn og varig vektreduksjon, fordi det øker forbrenningen.
www.roede.com

Norsk Sportsbransjeforening

Norsk Sportsbransjeforening har 80 medlemsbedrifter, bestående av ledende merkevarer, sportskjeder og nettaktører. Sammen sørger disse for å levere godt sports- og friluftsutstyr til norske forbrukere. Vi er opptatt av at folk skal få gode aktivitetsopplevelser, og Norsk Sportsbransjeforening skal være det naturlige kontaktpunktet for sportsbransjen, og bidra til å fremme sport, friluft og aktiv fritid blant folk flest.
www.sportsbransjen.no

Virke Aktiv helse

Hovedorganisasjonen Virke er den raskest voksende hovedorganisasjonen i Norge. Bransjeenheten Aktiv helse omfatter 330 treningssentre med mer enn 650 000 medlemmer. Deres oppdrag er å være bransjens talerør i prioriterte saker. De har som ambisjon å være en sentral aktør i viktige spørsmål vedrørende fysisk aktivitet og helse i Norge. Deres visjon er: Flere aktive, oftere.
www.virke.no/trening

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn. 
www.gjensidigestiftelsen.no

Aktivitet som medisin

Folkemøter om fysisk helse og mental kapasitet

Folkemøter om fysisk helse og mental kapasitet

Aktivitet som medisin

Innspill fra Aktivitetsalliansen om fysisk aktivitet i skolen

Innspill fra Aktivitetsalliansen om fysisk aktivitet i skolen

Kampanjer

7 tips for å gå til jobben

7 tips for å gå til jobben