Aktivitetsalliansen på høringsprogrammet for den nye folkehelsemeldingen

Tirsdag 25. april var Aktivitetsalliansen på høring om den nye folkehelsemeldingen. Hovedfokuset i vårt innspill var aktivitet som medisin, men også nye grep innen skole, arbeidsplass og egenomsorg hos eldre ble satt på dagsorden – i tillegg til stor undring over forslaget om å legge moms på trening.

Aktivitetsalliansen stilte til høring med organisasjoner som LHL og Norsk friluftsliv, og daglig leder Anders Hall Grøterud (over til venstre) fikk holde et tre-minutters innlegg sammen med fagansvarlig Lis Pedersen Strøm (t.h.) på vegne av alliansen. Her er et sammendrag!

Les hele det skriftlige innspillet fra Aktivitetsalliansen HER.

Skole og arbeidsliv
Grøterud startet med å påpekte at tiltak i skolen og arbeidslivet når mange med ulik sosial status og bidrar til å utjevne forskjeller. Derfor er det positivt at regjeringen har ambisjoner om å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Samtidig var han kritisk til at det ikke var en plan for implementeringen av dette i stortingsmeldingen:

– En times daglig fysisk aktivitet vil ifølge Helsedirektoratet gi 27 ganger pengene tilbake, bare i velferdsgevinst, forklarte han til salen.

Innen arbeidslivet etterlyste Grøterud krav til skadeforebyggende og helsefremmende aktivitet i arbeidsmiljøet, noe som det ikke finnes noen betraktninger rundt i meldingen.

– Hva gjør man når uhelse på jobb skyldes overdreven stillesitting eller for tunge løft? spurte Grøterud retorisk.

– Flere aktører har tatt i bruk opplegget SMART mosjon i arbeidslivet, men skal vi nå utsatte grupper må det stilles formelle krav, sa han – og ga stafettpinnen over til Lis Pedersen Strøm.

Aktivitet som medisin
9 av 10 pasienter ville ha valgt trening fremfor medikamenter som behandling, ifølge Legeforeningens tidsskrift. – Her peker meldingen innsiktsfullt på noen begrensninger: Manglende kompetanse hos allmennlegene gjør medikamenter til preferanse og begrenser bruken av veiledet fysisk aktivitet. Det samme gjelder manglende oversikt over tilbud i kommunen som legen kan samarbeide med, sa Lis Pedersen Strøm.

Aktivitetsalliansen uttrykte videre at vi savnet en ambisjon om å løse denne utfordringen, men at helsekomiteen er på rett spor i form av sin merknad til revidert budsjett, hvor det ble påpekt at Aktivitetshåndboken må gjøres mer tilgjengelig og sendes ut til fastlegene, samt at det gis kurs i bruken av boken til helsepersonell.

Aktivitetsalliansen foreslo at denne løsningen inkluderes i arbeidet med meldingen, med et tillegg om at kurset også dekker bruk av den nye taksten for livsstilsintervensjon, samt en bedre oversikt over «det lokale apoteket» av fysisk aktivitet, som legen trygt kan sende pasienten til. 

Moms på trening?
Grøterud avsluttet alliansens innlegg med en liten bekymring: – Eldre som er fysisk aktive kan ha opptil 14 flere leveår som selvhjulpne. Et viktig bidrag til dette er organiserte tur- og treningstilbud, og her kan meldingen bli mer ambisiøs. Dette inkluderer ressurser til Helsedirektoratets programmer for fallforebyggende trening, som kan tilbys i frivillig, offentlig eller privat regi, forklarte han.

– Et grep som kan stikke kjepper i hjulene for meldingens intensjoner er det ferske forslaget om å innføre merverdiavgift på trening. Dette er vanskelig å forstå fra et folkehelseperspektiv, og vil begrense fysisk aktivitet for mange av dem som ønsker å ta vare på egen helse.

– All aktivitet teller om vi skal nå målene. Det viktige er ikke hvor man er fysisk aktiv, men at man er det. Da må vi gjøre det enkelt, ikke vanskeligere, å bevege seg, avsluttet Anders Hall Grøterud.

(Innlegget med fremført på tre minutter)

Les hele det skriftlige innspillet fra Aktivitetsalliansen HER.

Video fra høringen
Se video med innspillet tre minutter, spørsmål fra saksordfører Erlend Bøe og svaret fra Anders Hall Grøterud og Lis Pedersen Strøm: