Høring på grønn resept

Tirsdag 17. oktober var Aktivitetsalliansen på Stortinget for å komme med innspill til hvordan regjeringen kan implementere økt bruk av grønn resept.

Aktivitetsalliansen stilte til høring med kommunikasjonssjef Lars Erik Mørk og daglig leder Anders Hall Grøterud, som fikk holde et innlegg på tre minutter.

Les hele det skriftlige innspillet til Aktivitetsalliansen HER.

Mørk startet seansen med å takke for vedtak 746, om bruk av grønn resept, som i følge statsbudsjettet vil skje i Nasjonal helse og samhandlingsplan, før Anders Hall Grøterud tok ordet.

Han fortsatte Aktivitetsalliansens innlegg med å påpeke gevinsten av grønn resept. En person som er inaktiv, men som endrer livstil og blir mer aktiv, kan leve drøyt åtte år ekstra med god helse, mens eldre som er fysisk aktive kan få opptil 14 flere leveår hvor de greier seg uten hjelp. I tillegg ville ni av ti pasienter valgt trening fremfor medikamenter om de kunne velge, i følge legeforeningens tidsskrift.

Bilde av aktivitetshåndboken
Mer om Aktivitet som medisin i utdanningen av helsepersonell er et viktig grep for å øke bruken av grønn resept. Å gjøre Aktivitetshåndboken mer tilgjengelig og sende den ut til fastlegene er et annet viktig grep for å lykkes.

Fire grep som kan gi stor effekt

Grøterud og Mørk oppfordret deretter til å foreta fire grep som kan gi stor effekt om de blir implementert:

Grep 1:
Økt kunnskap om aktivitet som medisin og verktøy til å anvende kunnskapen. I dag er det 140 timer farmakologi om bruk av legemidler på legestudiet, men kun 45 minutter om aktivitet som medisin i løpet av seks år. Dette kan firedobles med et halvdags kurs.

Grep 2:
Tilhører faktisk denne komiteens flertall – i en merknad til revidert budsjett i vår, sitat: «Aktivitetshåndboken må gjøres mer tilgjengelig og sendes ut til fastlegene, samt at det gis kurs i bruken av boken til helsepersonell».

Last ned Aktivitetshåndboken med bruksanvisning HER

Grep 3:
Kurset bør også gi opplæring i praktisk bruk av Grønn resept og taksten livsstilsintervensjon – og motivere til å bruke disse! Ett tips: La taksten kunne benyttes ved flere tilstander, som f eks depresjon, der fysisk aktivitet har svært god effekt.

Grep 4:
Lag oversikter og samarbeid mellom allmennlegene og lokale tilbud av fysisk aktivitet som legen kan sende pasientene sine til. Medisinen kan være å gå – fem nærturer med DNT – eller trene styrke i en park med en trener fra det lokale treningssenteret. Poenget er at terskelen må være lav for å anerkjenne tilbudet som relevant til både forebygging og behandling.

– Oversikter over det lokale tilbudet av aktiviteter, bruk av grønn resept som kobler pasient til disse, og verktøy og kunnskap som setter legen i stand til å anbefale og veilede – alt dette hører hjemme i et halvdagskurs for leger og helsepersonell – og ikke minst i oppfølgingsmodellen for økt bruk av grønn resept, avsluttet Grøterud.

Video fra høringen

Se video fra innspillet på tre minutter under: