Handlingsplan for fysisk aktivitet kom sent, men godt

Helseministeren har forstått det når han kaller fysisk aktivitet for «Magisk medisin».

Den var varslet allerede i fjor høst, men det gikk både vinter og vår før Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet så dagens lys. Men når den endelig kom, inneholdt den mye bra.

Aktivitetsalliansen har bidratt i flere av arbeidsgruppene som har gitt innspill til handlingsplanen «Sammen om aktive liv», som gjelder fram til 2029.

Det er tydelig at Regjeringen med Helsedepartementet i spissen har lyttet til både organisasjoner og fagmiljøer, og førsteinntrykket er at planen har blitt et solid dokumentet med mye oppdatert kunnskap, eksempler og gode problemstillinger.

Fra ord til handling

For Aktivitetsalliansen er det spesielt gledelig å se at mange av våre kampsaker adresseres, og at flere av aktørene i alliansen inngår i løsninger for å få til aktive liv. 

Regjeringen skal ha derfor ha ros for prosessen og mange av løsningene som løftes fram i planen. Samtidig gjenstår mye arbeid for å få planen omsatt til handling, og vi er også spent på å se detaljene bak flere av tiltakene, enn det vi har rukket å merke oss etter første gangs gjennomlesning.

Når helseministeren høres ut som aktivitetslegen fra Åsgårdstrand, har vi kommet et godt stykke i riktig retning 

Lars Erik Mørk, talsperson for Aktivitetsalliansen

Det er svært gledelig at helseministeren under lanseringen i dag anerkjenner fysisk aktivitet som medisin, og ikke minst effekten bevegelse kan ha på psykisk helse og mental kapasitet.

Fysisk aktivitet i skolen

Handlingsplanen indikerer at Regjeringen nå er på vei ut av trassalderen og erkjenner at skolen er en viktig arena for fysisk aktivitet. Vi heier derfor på nysatsingen Barn og unge i bevegelse der målet er en times daglig fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO, og forventer at Regjeringen setter i gang arbeidet med denne satsingen så raskt som mulig. Og så er vi spent på hvilke kommuner som først lar seg inspirere av tiltaket og om det følger midler med i satsingen.

Lars Erik Mørk, talsperson for Aktivitetsalliansen. Foto: Paal Mork-Knutsen

Aktivitet som medisin

Folkehelsearbeid er en felles dugnad som involverer mange, og nå må det handlingsplanen beskriver bli omsatt til aktiv politikk rundt om i landet. Vår klare forventning er at Helseministeren og de involverte departementene er tydelige i forventningene til aktørene som løsningene og tiltakene i planen peker på. Det gjelder ikke minst på området fysisk aktivitet som medisin, hvor det ligger et stort potensiale for en betydelig folkehelsegevinst både for fysisk og mental helse.

Tekst av Lars Erik Mørk, talsperson for aktivitetsalliansen

Toppbilde: Aktivitetsalliansen møtte Bent Høie første gang i 2014 og overleverte nye ideer til mer fysisk aktivitet i samfunnet. Flere av dem er med i den nye handlingsplanen.