Likestilling av fysisk aktivitet

Aktivitetsalliansen etterlyste mer satsing på aktivitet som medisin og mer skreddersydde anbefalinger til befolkningen om fysisk aktivitet. Både statsbudsjettet, Hurdals-plattformen og likestilling av fysisk aktivitet ble kommentert under høringen i helse- og omsorgskomiteen.

På forhånd hadde Aktivitetsalliansen sendt inn dette notatet og dette sammendraget til komiteen. Under møtet med komiteen fikk vi tre minutter, på videoen under kan du se og høre hva som ble sagt. Eller du kan lese det nedenfor.

Video fra høringen om statsbudsjettet med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

Aktivitetsalliansens innlegget til helse- og omsorgskomiteen i anledning Statsbudsjettet 2022, fremført torsdag 4. november 2021:

Hei, jeg heter Anders Hall Grøterud og er daglig leder i Aktivitetsalliansen, som består av syv kjente aktører. Vårt mål er å fjerne hindringer, legge til rette for og inspirere til mer fysisk aktivitet.

Forskning viser at moderat fysisk aktive er friskere og mer robuste overfor sykdom, motgang og kriser i livet. En inaktiv person som blir fysisk aktiv kan leve drøyt åtte år ekstra med god helse, og fysisk aktivitet anbefales i forebygging og behandling av mer enn 33 sykdommer og lidelser, inkludert hjernehelse og psykisk helse.

Aktivitet som medisin er nesten kostnadsfri og nærmest uten bivirkninger. Hvorfor tar vi ikke mer av den?

Fire av fem går til fastlegen minst en gang i året, men kun 1 av 3 snakker med legen sin om fysisk aktivitet.

Anders Hall Grøterud i samtale med fastlege Mona Kjeldsberg
Anders Hall Grøterud i samtale med fastlege Mona Kjeldsberg

Vi foreslår derfor at fastlegene motiveres gjennom incentiver; til å benytte aktivitet som medisin på lik linje med andre typer medisiner, der dette kan ha en forebyggende eller behandlende effekt.

Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet, som den forrige regjeringen fikk på plass, nevnes flere ganger i budsjettet. Her er det lagt ned mye godt arbeid fra mange aktører og konkrete forslag til tiltak, som vi forventer at den nye regjeringen følger opp. 

Dette gjelder spesielt fysisk aktivitet i skolen, som også er et satsingsområde i Hurdals-plattformen.

Gode vaner starter tidlig. Derfor er et sunt kosthold og daglig fysisk aktivitet, helst en time hver dag, så utrolig viktig!

(Nå er over 70 prosent av lærerne positive til dette ifølge en fersk undersøkelse.)

For voksne er det å bevege seg et mer aktivt valg, som det må bli enklere og mer motiverende å ta. Vi trenger:

  • Kortere avstander til turstier (maks 500 meter)
  • Flere og tryggere sykkelveier
  • Design av bygninger og plasser som inviterer til å bevege seg.
  • Smart mosjon i arbeidslivet, basert på hvor aktiv eller belastende hverdag du har.
  • Skreddersydde anbefalinger om fysisk aktivitet

Det er stor forskjell på hva en baker, bygningsarbeider eller en stortingsrepresentant trenger av trening og fysisk aktivitet for å ha en god fysisk og psykisk helse som varer. Men det må settes av ressurser til å kommunisere det!

Til slutt: Det beste aktiviteten er ikke den som er anbefalt, men den aktiviteten du får gjort. For noen er det helgeturen ute i naturen. For andre er det trening på det langåpne treningssenteret. For en annen gruppe er det kanskje aktivitet til og fra jobb som er mulig.

I følge Hurdals-plattformen vil Regjeringen gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle innen folkehelsetiltak. Det er bra, så lenge det ikke går ut over den fysiske aktiviteten som gjøres i andre sammenhenger, og som kan være like viktig for helsa og livskvaliteten til ulike grupper.

Aktivitetsalliansen likestiller fysisk aktivitet, uavhengig om tilbudet er i offentlig, privat eller frivillig regi. Det viktige er ikke hvor man er fysisk aktiv, men at man er det.

Takk for at dere lyttet.

Innlegg slutt.

Om oss
Aktivitetsalliansen ønsker å inspirere befolkningen, fagmiljøer og politikere gjennom de tre plattformene; 10 tips til politikere, 15 aktivitetstips til befolkningen og 10 spådommer om fysisk aktivitet i fremtiden. Disse tre settene av råd konkretiserer alliansens retning og handling – i fremtiden, så vel som i hverdagen.

SE OGSÅ: Aktivitetsalliansens innspill til kunnskapskomiteen om fysisk aktivitet i skolen