Aktivitet som medisin i Arendalsuka – se streamen fra debattmøtet

Som tidligere år inviterer Aktivitetsalliansen til debatt under årets Arendalsuke. Mandag 14. august kan du komme og høre om utfordringene rundt Aktivitet som medisin i Samfunnsteltet. Arrangementet blir også streamet for de som ikke kan delta.

Arrangementet kan streames direkte her:

Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille ville alle tatt den på grunn av de mange dokumenterte helseeffektene. Hvorfor er det da slik at medisinen kan være vanskelig å svelge, både for pasienter, leger og politikere?

Denne gjengen treffer du under Arendalsuka i år igjen!

Tidligere har Aktivitetsalliansen levert innspill til folkehelsemeldingen knyttet til «grønn resept» (aktivitet som medisin). Dette innspillet var sentralt i innstillingen fra flertallet i Hlesekomiteen da saken var oppe til høring:

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus, mener at det må gjøres mer for at fysisk aktivitet kan foreskrives på samme måte som vi foreskriver legemidler, og mener at regjeringen må se på flere oppfølgingsmodeller til grønn resept. For eksempel ved at fastlegene får flere henvisningsmuligheter til aktører som jobber med veiledning i fysisk aktivitet og kosthold. På bakgrunn av dette fremmet flertallet følgende forslag:

Problemet var bare at forslaget manglet flertallsstøtte i Stortingssalen. AP og SP hadde varslet at de var i mot forslaget, mens SV var delt i spørsmålet. For å få tilslutning til forslaget var vi derfor helt avhengige av SV sine stemmer. Etter intens jobbing endret imidlertid SV sitt standpunkt, og snudde i saken. Utfallet ble derfor at forslaget fikk flertall under voteringen 2. juni 2023.

Dette innebærer at regjeringen nå må utrede oppfølgingsmodeller for «grønn resept», eller bruken av aktivitet som medisin. Hvilke muligheter gir dette? Hva bør modellene bygge på? Hva kan de inneholde?
Dette danner bakteppet for debatten vi skal ha under Arendalsuka. Aktivitetsalliansen inviterer fagpersoner og politikere til debatt om hva som gjør at det fortsatt bare er ca. 30% av den voksne befolkningen som er aktive nok ift. Helsedirektoratets anbefalinger, og hva som kan fremme økt bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Medvirkende under arrangementet:

  • Anne Karin Rime, president i Legeforeningen
  • Erlend Svardal Bøe (H), stortingspolitiker og saksordfører Folkehelsemeldingen
  • Ole Petter Hjelle, hjerneforsker og tidligere fastlege
  • Yngvar Andersen, personlig trener og TV-personlighet
  • Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen
  • Lis Pedersen Strøm, fagansvarlig i Aktivitetsalliansen / seniorrådgiver i Sunne kommuner
  • Lars Erik Mørk, kommunikasjonsansvarlig, Gjensidigestiftelsen / debattleder